TTB ve İSİH Kolu, İş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Görüştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu, iş sağlığı ve işyeri hekimlerinin güncel sorunlarıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) ile 24 Ağustos 2021 günü bir görüşme yaptı.

Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Alican Bahadır, TTB İSİH Kol Başkanı Dr. Hasan Ter, İSGGM Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt katıldı.

Görüşmede işyeri hekimlerinin tabip odalarına üyeliklerinin zorunlu olması nedeni ve alanda yaşanan olumsuzlukların önlenmesi ve takibi açısından; İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı’nda (İSG-KATİP) TTB onayının yer almasının önemli olduğu vurgulandı.

Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu ise, işyeri hekimi eğitimlerinin niteliğiydi. Gelinen aşamada işyeri hekimi eğitiminin piyasa koşullarında kötüleştiği ve yeterli eğitim görmeyen adaylara dahi sertifika verilebildiği TTB tarafından dile getirildi. Bu konuda TTB’nin birikiminin olduğu, üniversitelerle birlikte çalıştığı ve bu eğitimlerde bakanlıkla birlikte çalışabileceği İSGGM yetkililerine iletildi.

TTB ve İSİH Kolu temsilcileri görüşmenin sonunda kurumlar arası ilişkiyi düzenli toplantılarla devam ettirmenin önemine vurgu yaptı.