Karadeniz İlleri Tabip Odaları İşyeri Hekimleri Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu Yürütme Kurulu, 18 Eylül 2022 günü Karadeniz İlleri Tabip Odaları işyeri hekimleri ile bir araya geldi.

Ordu Tabip Odası ev sahipliğinde Ordu Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya TTB İSİH Kol Yürütme Kurulu üyeleri Dr. M. Celal Mestcioğlu, Dr. Figen Şahpaz ve Dr. Halil Berkay Uzuncu ile Amasya, Karabük, Ordu, Tokat tabip odalarından 18 hekim katıldı.

Ordu Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Coşkun’un açılış konuşmasını yapmasının ardından Dr. Celal Mestcioğlu söz aldı. Misafirperverliklerinden dolayı Ordu Tabip Odası’na teşekkür eden Mestcioğlu, bir önceki sabah İşyeri Hekimleri Derneği yöneticileri ve Ordulu hekimler ile bir araya geldiklerinde yaptıkları değerlendirmeleri aktardı. Karadeniz bölgesine işyeri hekimlerini dinlemek, görüş ve önerilerini almak için geldiklerini söyleyen Mestcioğlu, kol çalışma raporu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan verilerden çıkan sonuçları sundu. 11-12 Kasım 2022’de Ankara’da düzenlenecek “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” hakkında bilgi de veren Mestcioğlu, hem sempozyum öncesi yerellerde yapılacak hazırlıkların hem de sempozyuma katılımın önemine dikkat çekti.

Toplantıda daha sonra işyeri hekimleri söz aldı. Sorunlarının ülkedeki diğer işyeri hekimlerinden farklı olmadığını kaydeden işyeri hekimleri, her zamankinden daha fazla bir arada olmaya ve örgütlü davranmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Şu başlıklar üzerine değerlendirmeler yapıldı:

  • Mesleki bağımsızlık
  • Diploma kiralama sorunu
  • Kimi OSGB’lerin işyeri hekim kaşelerini kullanması
  • ASM’lere işe giriş-periyodik muayeneler ile başvurular ve yaşanan sorunlar
  • İşe giriş için çalışanların tetkikleri için ASM’lere yönlendirilmesi
  • Çalışanlara eğitimlere girmeden sertifika dağıtılması
  • Eğitim kurumlarına yeterince denetim yapılmaması
  • Meslek hastalıklarının tanı ve bildirimleri konusunda yaşanan sorunlar

 

İSİH Kolu’nun işyeri hekimleriyle buluşmaları, 1 Ekim 2022 günü İzmir Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Ege Bölge Tabip Odaları işyeri hekimleri ile devam edecek.