Ege Bölge Tabip Odaları İşyeri Hekimleri Toplantısı 1 Ekim 2022’de Yapılacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu işyeri hekimleriyle bulundukları illerde/bölgelerde toplantılar yapıp, sorunları ve çözüm önerilerini ve yapılması gerekenleri ortaklaştırmaya çalışıyor.

Ege Bölge Tabip Odaları işyeri hekimleri toplantısı, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü İzmir Tabip Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Tüm işyeri hekimlerinin katılımını bekliyoruz.

Toplantının programı şöyle:

09.00-09.15: Açılış konuşması / Prof. Dr. Süleyman Kaynak

09.15-09.30: Tanışma ve toplantıdan beklentiler

09.30-10.30: 1. Oturum / 10. Yılına 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nın Değerlendirilmesi

10.30-10.45: Kahve arası

10.45-11.45: 2.Oturum / İşyeri Hekimliği Ücretleri ve Ücret Belirlenmesinde Temel Kriterler

11.45-13.00: Öğlen yemeği

13.00-17.00: 3. Oturum

  • TTB İSİH Kol Çalışmaları ve Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Çalışmalar
  • Bölge Tabip Odalarımızın Komisyon Faaliyetlerinin Aktarılması
  • İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Alanından Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Öneriler