COVID-19 Temaslı Çalışanların Tespiti ve İzlemi

Kaynak:

1. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, COVID-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon, 05.03 2021, Ankara.