TTB İSİH Kolu İşçi Sağlığı Alanındaki Sorunları İSGGM ile Görüştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu, işçi sağlığı alanındaki sorunları görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) ile 12 Ekim 2021’de bir görüşme yaptı.

Görüşmeye TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB İSİH Kol Sekreteri Dr. Selçuk Çelik, TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Özgür Erbaş ve İSGGM Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt katıldı.

TTB heyeti öncelikli olarak işyeri hekimliği sertifikasını almaya hak kazanan işyeri hekimlerinin sertifika onay süreçlerinin uzaması ve işyeri hekimliği sertifikalarının yasadışı olarak kiralanması konularını gündeme getirdi. İşyeri hekimliği eğitimini tamamlamış, hekimlik yapması önünde yasal bir engel bulunmayan tüm hekimlerin sertifikalarının onaylanması gerektiği, iki yıl boyunca sertifikalarının onaylanmasını bekleyen hekimlerin TTB’ye başvurduğu ifade edildi. Belirsizlik içerisinde beklemek zorunda kalan hekimlerin anayasal güvence altında olan çalışma haklarının ihlal edildiği, aileleriyle birlikte mağdur edildikleri, içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında işçi sağlığı alanında daha fazla işyeri hekimine ihtiyaç olduğu aktarıldı.

OHAL KHK’si ile getirilip ardından kanunlaşan hükme dayalı olarak kurulan komisyonun rutin arşiv araştırması yapmadığı, sadece haklarında üyelik suçlamasıyla dava açılan kişiler yönünden işlem yapıldığı, olumlu yargı kararlarının kendilerine iletilmesi üzerinde bekletmeksizin onay yapıldığı belirtildi. Aksine uygulamaların kendilerine bildirilmesi halinde incelenerek aksaklık varsa düzeltileceği söylendi. 

İşçi sağlığı ve güvenliği alanının neredeyse tamamına hâkim olan OSGB’ler tarafından bu alanın ticaret/kâr alanı olarak görülemeyeceği aktarıldı. Mümkün olan en düşük maliyetle, yasal gerekliliği karşılayacak şekilde çalışmayı esas alan OSGB’ler tarafından, işyeri hekimliği sertifikalarının yasadışı şekilde kiralandığı; bu durumun işyeri hekimlerinin ücretlerinde ve özlük haklarında gerilemeye yol açtığı ifade edildi.

OSGB’lerin denetlenmesine dair İSGGM tarafından yeni bir genelge çıkarıldığı, işyerlerinde kendilerinin de doğrudan denetim yapacağı belirtilen görüşmede mevzuata aykırı çalışmaların belirlenmesi durumunda tabip odalarının da etik denetim yapabileceği, hekimlerin çalışma sürelerine dair kriter belirlenmesine yönelik ortak çalışma yapılabileceği, işyeri hekimlerine hizmet içi eğitim verilmesinin iyi olacağı, bu eğitimin TTB tarafından verilmesi önünde engel olmadığı, asıl işyeri hekimliği eğitimleri içinde bulunması gereken modüllere dair de çalışma yapılırsa değerlendirileceği belirtildi.

TTB heyeti olarak kurumlar arası ilişkinin düzenli toplantılarla devam ettirme temennisinde bulunuldu.