Yüksekte Çalışma Kursu 26 Şubat 2022 Günü Düzenlenecek

Yüksekte Çalışma Kursu

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu tarafından 26 Şubat 2022 tarihinde (Cumartesi) çevrimiçi olarak 13.00-17:00 saatleri arasında “Yüksekte Çalışma Kursu” düzenlenecektir.

* TTB Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından 4,5 STE/SMG kredisi ile akredite edilmiştir.

** Katılım belgesi verilecektir.

*** Kayıtlar için üye olunan tabip odaları üzerinden yapılacaktır. Kayıt için son tarih 22 Şubat 2022'dir.