İSİH Kolu Toplantısı 14 Mayıs’ta Yapılacaktır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) kol toplantısı, 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacaktır.

Gündemler:

  • Kol yürütmesinin çalışma raporunun sunulması
  • Komisyonların faaliyetlerinin aktarılması
  • Önceliklerimiz ve önümüzdeki dönem planlaması