İSİH Kolu Toplantısı 16 Şubat’ta Çevrimiçi Yapılacaktır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) genişletilmiş kol toplantısı, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 19.00-22.30 saatleri arasında çevrimiçi yapılacaktır. Zoom bağlantısı tabip odalarına gönderilmiştir.

Gündemler:

  • TTB İSİH Kolu yürütmesinin çalışma raporunun sunulması
  • Komisyonların faaliyetlerinin aktarılması
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen güncel işyeri hekimleri listeleri üzerinden yapılan ve yapılacak çalışmalar
  • Eğitim, Etik, Özlük Hakları, Etik çalışma gruplarının çalışmaları
  • "Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam" eylem sürecinin değerlendirilmesi
  • Önümüzdeki dönemin planlanması