TTB İSİH Genişletilmiş Kol Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sağlık çalışanlarının özlük ve ekonomik sorunlarının çözümü ile halkın sağlık hakkı için başlattığı eylem süreci kapsamında İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu, 19 Ekim 2021 günü geniş katılımlı bir toplantı yaptı.

77 işyeri hekiminin katıldığı toplantıda TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten eylem sürecine dair planlamaları ve beklentileri aktaran bir konuşma yaptı. Fikir alışverişi ile devam eden toplantıda şunlar konuşuldu:

 • Eylem sürecine sendika ve sivil toplum örgütleri muhakkak dahil edilmelidir. Demokratik kurumlara sağlık hakkının toplumsal bir talep olduğu iyi anlatılmalıdır.
 • İşyeri hekimleri olarak hastaneye sevk ettiğimiz işçiler maalesef hastanelerde randevu bulamıyorlar. Bulduklarında ise “5 dakika” sürebilecek olan hekim muayenesi ile karşılaşacaklar. Sağlık hizmet sürecindeki aksaklıları işçilere anlatmalıyız.
 • Eylem sürecinde tüm hekimlerin birleşmesine dair mesaj verilmeli. Ülkemizdeki demokratik ortam ve çalışma şartları sebebiyle binlerce meslektaşımız yurtdışına gidiyor. Bu arkadaşlarımız da eylem sürecine dahil edilirse toplumda karşılığı olabilir.
 • Mesleğimizi yapmamızı ve mesleki bağımsızlığımızı engelleyen sebepler ile eyleme geçmemizi, hak talebinde bulunmamızı engelleyen sebepler maalesef aynı. Bu engelleri aşmaya yönelik yeni araçlar ve yöntemler geliştirmek zorundayız.
 • Çalışma yerleri, ortamları çok dağınık olan işyeri hekimlerinin bu durumu maalesef örgütlülüğümüze de yansımakta. Örgütlenmemizi artırmalıyız.
 • Bu süreçte çok fazla hak kaybı yaşadık. O yüzden güncel durumda mücadelemizi haklarımızı koruma ve hak mücadelesi ekseninde sürdürmeliyiz.
 • İşyeri hekimliği eğitimi alanından TTB el çektirilince alanda ciddi bir bilgi eksikliği doğdu. Hem işyeri hekimlerinin hem de işçi sağlığı alanının diğer öznelerinin TTB’nin bilgi ve birikimine ihtiyacı var. TTB İSİH Kolu olarak bu mevcut bilgi ve birikimi rehberleştirebiliriz.
 • OSGB’ler kiralık işçi bürolarıdır. İşçi sağlığı hizmeti verebilecek bir yapıları, anlayışları bulunmamaktadır. Bunlardan kurtulmak için ne yapabileceğimize dair düşünmemiz gerekiyor.
 • OSGB’ler arasındaki vahşi rekabet, işyeri hekimi ve işçi sağlığı alanındaki diğer çalışanların ücretlerini düşürmektedir. İşçi sağlığı hizmetlerindeki niteliksizleşmenin de sebeplerinden biri budur. Rekabet anlayışı, birbirimizi takım arkadaşı olarak değil rakip olarak görmemize yol açarak gücümüzü ve direncimizi kırmaktadır.
 • KHK’ler ve güvenlik soruşturmaları OSGB’ler tarafından sömürüyü derinleştirme araçlarına dönüştürüldü. Özlük haklarının korunmasına ve kazanılmasına dair mücadele yürütmemiz gerekiyor.
 • İşyeri hekimliği sertifikalarının kiralanmasının önüne geçilmelidir. Bunun yasal bir suç olduğunu bilelim ve takipçisi olacağımızı duyuralım. Önceden olduğu gibi işyeri hekimlerinin çalışma onayı yetkisinin yeniden tabip odalarına verilmesini savunmalıyız. Sertifikasını kiraladığı tespit edilmiş hekime ve bu uygulamayı yapan OSGB’lere TTB ve tabip odalarından resmi yazı yazılabilir. Ayrıca sertifika kiralama gibi yasal suç olan uygulamaların önlenmesi için bakanlık tarafından etkili denetimler yapılmalıdır.
 • İşyeri hekimlerinin OSGB’ler tarafından ne şekilde mağdur edildikleri, mağduriyetlerinin tespitine dair çalışma yürütülebilir. İşyeri hekimlerini asgari ücretin altında çalıştıran OSGB’ler teşhir edilebilir ve OSGB’lere yönelik kontrol mekanizmaları oluşturulabilir.
 • İşyeri hekimleri olarak yaşadığımız tüm sorunların temelinde “hukukun üstünlüğü”nün ortadan kalkmasıdır. Alanda bu sebeple herhangi bir ciddi denetim yapılmamaktadır. Sertifika kiralamalarına göz yumulmasının, hekimlerin SGK’ye asgari ücretli olarak bildirilip elden ücret verilmesinin sebebi budur.
 • İşyeri hekimliği maalesef geçmiş dönemde ana bir çalışma alanı olarak değil, “ek bir iş” olarak görülmekteydi. İşyeri hekimliği mesleğini anlatmamız, işimizin kıymetini öne çıkarmalıyız.
 • Kendi gücümüze güvenerek bir araya geleceğimiz etkinlikleri planlamalıyız ki oldukça iyi bir ivme mevcut. Sonrasında birlikte yol alabileceğimiz kurumlarla iletişimi tekrar güçlendirmeye yönelik çalışmalar planlamalıyız. OSGB sorunu mühendisler içinde çok ciddi bir sorun.
 • Meslek hastalıkları hastanelerinin kapatılmasına karşı ses vermek ve tekrar daha işlevsel hale getirilmesi talebini görünür kılmalıyız.

Toplantıda son olarak tekrar söz alan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Emek bizim, söz bizim” başlıklı eylem sürecine ve 27 Kasım’da Ankara’da yapılacak Beyaz Forum’a işyeri hekimlerinin katılımının çok değerli olacağını vurguladı.