İSİH Genişletilmiş Kol Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) genişletilmiş kol toplantısı, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü 19.00-22.30 saatleri arasında çevrimiçi olarak yapıldı.

Toplantıya Adana (2), Ankara (6), Antalya (4), Aydın (2), Bursa (3), Diyarbakır (2), Eskişehir (1), Hatay (1), İstanbul (5), İzmir (4), Kocaeli (1), Mardin (1), Mersin (8), Muğla (1), Samsun (2), Şanlıurfa (1) ve Tekirdağ (4) tabip odalarından 50 meslektaşımız ile TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı.

Ekonomik, özlük ve demokratik haklar için birlikte mücadele vurgusunun yapıldığı toplantıda şu gündemler üzerine tartışmalar yürütüldü:

  • TTB İSİH Kolu yürütmesinin çalışma raporunun sunulması
  • Eğitim, Etik, Kadın, Örgütlenme ve Özlük Hakları, çalışma gruplarının çalışmaları
  • Komisyonların faaliyetlerinin aktarılması
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen güncel işyeri hekimleri listeleri üzerinden yapılan ve yapılacak çalışmalar
  • "Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam" eylem sürecinin değerlendirilmesi
  • Önümüzdeki dönemin planlanması

Toplantıda, bir sonraki toplantının pandemi koşullarına göre nisan ayında Ankara’da yüz yüze yapılması kararlaştırıldı.