“Kaynakta Sağlık Gözetimi Programı” Eğitimi Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu tarafından “Kaynakta Sağlık Gözetimi Programı” eğitimi 29 Ocak 2022’de çevrimiçi olarak yapıldı. Eğitime 14 tabip odasından 64 işyeri hekimi katıldı.

Eğitim ile İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu sayfası bünyesinde, kaynakta işçi sağlığı ile ilgili olarak işyeri hekimleri başta olmak üzere alana ilgi duyan herkesin katkısının alınacağı bir bölüm oluşturulması hedeflendi.

TTB Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından 2,5 STE/SMG kredisi ile akredite edilen eğitimin katılım belgeleri katılımcıların bağlı olduğu tabip odasına en kısa sürede gönderilecektir.

İşyeri hekimlerinden olumlu geri bildirimleri alınan bu eğitime; gerek hazırlanış aşamasında gerekse de kurs süresince emek ve katkı sunan herkese şükranlarımızı bildirir, ilerleyen dönemlerde düzenlenecek işyeri hekimliği eğitimlerinde meslektaşlarımızla tekrar birlikte olmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu