İşyeri Hekimliği İçin COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi

Kaynak:

1. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, COVID-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon, 05.03 2021, Ankara.