İSİH Kolu Toplantısı 28 Kasım’da TTB’de Yapılacaktır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu toplantısı, 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında TTB toplantı salonunda yapılacaktır. 

Gündemler:

  • TTB İSİH Kol yürütmesinin çalışma raporunun sunulması
  • Komisyonların faaliyetlerinin aktarılması
  • 27 Kasım'da yapılacak "Beyaz Forum" ve TTB eylem sürecinin değerlendirilmesi
  • İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi ve Ücret Tartışması
  • Önümüzdeki dönemin planlanması