Son Günlerde Artan Cezaevlerinde Hak İhlalleri Başvuruları Üzerine “TTB İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutum Belgesi” Yeniden Paylaşıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB); cezaevlerinden gelen şikayetlerin ve kişilerin gözaltı muayenelerinde yaşadıkları sorunlara dair başvuruların son dönemde artması üzerine “İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutum Belgesi”ni güncelledi.

Güncellenmiş tutum belgesi, 27 Haziran 2022 günü hem Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildi hem de illerdeki başhekimlikler ve cezaevi müdürleri ile paylaşılması için tabip odalarına iletildi.

Kelepçeli muayene zorlaması, kolluğun muayene sırasında içeride bulunma ısrarı, muayenelerin tüm aşamalarının gerçekleştirilmemesi, adli muayene formlarında yakınmaların yer almaması, ruhsal değerlendirmenin yapılmaması ve beden muayenesi ile sistem muayenelerinde bulguların yeterli düzeyde tanımlanmaması gibi şikayetlerin sıralandığı yazıda “Sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam hakkı, mahpuslar için de en temel haktır. Bu nedenle cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin de sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam haklarının korunması tüm hukuk devletlerinde yasal güvence altındadır ve bu hakkın korunması için gerekli önlemlerin alınması devletlerin sorumluluğundadır. Cezaevine girmiş bir kişi alıkonulma nedeni ne olursa olsun, sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam hakkından mahrum bırakılmamalıdır. TTB olarak herkesin her koşulda başta sağlık hakkı olmak üzere insan olmaktan kaynaklanan haklarını savunuyor, hak ihlalleri ve kötü muameleye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz” denildi.

TTB, cezaevlerindeki hak ihlalleri ile ilgili 19 Ocak 2022’de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne bir yazı göndermiş, 17 Şubat 2022’de de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ile birer görüşme yapmıştı. Her iki görüşmede de TTB’nin her türlü hak ihlalini dikkatle takip ettiğinin altı çizilmiş, “İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutumu” belgesi anımsatılmıştı.

“İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutumu” belgesinin güncellenmiş hali için tıklayın.

TTB’nin 17 Şubat 2022 tarihli görüşmesinin haberi için tıklayın.

TTB’nin 19 Ocak 2022 tarihli yazısı için tıklayın.