Cezaevlerinin koşulları insan haklarına uygun hale getirilmelidir

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu (TTB-İHK), cezaevleri koşullarının insan haklarına uygun hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

14 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen basın toplantısında, tutuklu ve hükümlülerden TTB’ye yapılan başvuruların, cezaevlerinde sağlığa erişimde aksamalar, sevkler, hijyen, beslenme sorunları, havalandırma, sportif faaliyetler, sohbet sınırlaması, ısınma, sevkler, su temininde yetersizlikler, kitaba erişememe gibi kısıtlamaların giderek arttığını gösterdiği vurgulandı. Tek tip giysi uygulamasının da insan onuruna ve masumiyet karinesine aykırı olduğunun kaydedildiği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildi.   

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.