LGBTİ+ Hakları, İnsan Haklarıdır

Yapılması planlanan LGBTİ+ karşıtı yürüyüş için kaygılıyız. Devletin kurumları tarafından desteklenen bu kampanya açık şekilde insan hakları ihlalidir. Halkın bir kesimine karşı nefreti besleyen ve hedef gösterici bu eylem toplum barışını ve sağlığını tehdit etmekten başka bir şeye hizmet etmiyor. Bir grup tarafından diğerine uygulanan bu sistematik baskıya karşı önlem alınmamasından doğacak bu sonuçları öngörebilmek zor değil.

Yetkilileri bu hatadan geri dönmeye ve sağduyuya halkımızı da LGBTİ+’ların yanında olmaya çağırıyoruz. Çünkü LGBTİ+ hakları, insan haklarıdır. 

LGBTİ+lar ne yanlıştır ne yalnız.

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu