Hasta Mahpusların Ailelerinden TTB’ye Ziyaret

Hasta mahpusların infazının ertelenmemesi, tahliye edilmemesi ve sağlıklı olanların da infazlarının keyfi olarak yakılması üzerine Diyarbakır, Van, İstanbul ve İzmir’de Adalet Nöbeti eylemini sürdüren aileler, 6 Ekim 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi üyesi Dr. Karer Yurtdaş ve İnsan Hakları Kolu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu katıldı.

Ağır hastalığı olan, tıbbi raporlarda hayati tehlikeden bahsedilen, tam teşekküllü hastanede tetkik, tedavi gerektiren mahpuslara yönelik hak ihlallerini ve işkencelere varan uygulamaları aktaran aileler, Adli Tıp Kurumu’nun Adalet Bakanlığı’na bağlı kuruluşu olarak bağımlı yapısına da dikkat çekti. TTB’den bağımsız ve bilimsel ölçütleri esas alan bir yapılanma oluşturma talebinde bulunan aileler hazırladıkları raporu TTB’ye teslim etti.

TTB heyeti de mahpuslardan gelen mektuplarda aktarılanlara dikkat çekerek hastane sevklerinin geciktiğini, hastaneye sevk edilebilenlerin kelepçeli muayene gibi hem hekim-hasta ilişkisine hem de insanlık onuruna aykırı uygulamalarla karşılaştığını ve hastane dönüşü salgın gerekçesiyle havasız tecrit hücrelerine alındığını dile getirdi. Tedavi ihtiyacı olan mahpusların Adli Tıp Kurumu raporlarıyla sağlık hizmetine erişiminin engellendiğini de ifade eden TTB heyeti, kurumun nesnel, bilimsel ölçütlerle çalışmaktan uzak yapısının hem adalet duygusunu zedelediğini hem de insanlık onuruna aykırı uygulamalara yol açtığını vurguladı. TTB heyeti, hem ailelerin hazırladığı raporu inceleyeceklerini hem de bağımsız ve bilimsel ölçütleri esas alan yapılanma talebini Merkez Konseyi gündemine alacaklarını sözlerine ekledi.