TTB İHK’den İHD’nin Êzidî Soykırımı Açıklamasına Destek: ’Êzidîlerin Sağlığa Erişim Hakkı Açıkça İhlal Edilmektedir’

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, IŞİD’in 2014 yılında Êzidî halkına yönelik katliamının dokuzuncu yılında bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına İHD yönetici ve üyelerinin yanı sıra Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Özgül Saki ile Özgürlük için Hukukçular Derneği üyesi avukatlar katıldı.

Basın toplantısında kısa bir söz alan Dr. Şebnem Korur Fincancı, Êzidî halkına yönelik katliamların soykırım olarak tanınması gerektiğini belirterek söze başladı. Katliamdan sağ kalan insanların, Türkiye de dahil olmak üzere göç ettikleri ülkelerdeki mülteci kamplarında çok ağır koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığına dikkat çeken Korur Fincancı, “Biz TTB olarak, mesleki sorumluluğumuz gereği bu kampları ziyaret ettiğimizde kamplarda sağlığa erişim hakkının açıkça ihlal edildiğini gördük ve duyurmaya çalıştık. Herkesin sağlığa erişim hakkı için mücadele etmeye, çaba göstermeye devam edeceğiz” diye ekledi.

İHD tarafından yayımlanan açıklamanın tamamı için tıklayın.