29 Mayıs Beyaz Miting İş Güvencesizliğine, Emek Sömürüsüne ve Şiddete Karşı Bir Eylemdir. 29 Mayıs Beyaz Miting Ceza Yönetmeliğine Karşı Eylemimizdir!

TTB Aile Hekimliği Kolu, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da Ankara Tabip Odası’nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Alican Bahadır ile Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu ve üyeleri katıldı.

Toplantının gündemleri şöyle belirlendi:

  • Aile hekimliği ceza yönetmeliğine karşı mücadele,
  • TTB’nin ve tabip odalarının seçim süreçleri,
  • 3 Haziran 2022’de Gaziantep’te yapılması planlanan çalıştayın hazırlıkları.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin bu dönemde kolektif bir irade koymaya çalıştığını, tepeden inme kararlar yerine birlikte örülen bir çalışmayı öncelediğini söyledi. Korur Fincancı, “Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz dedik, devam edeceğiz. Malpraktis kurulları ile aile hekimlerinin infaz kurulları birbirine benziyor” dedi.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” başlığıyla 29 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek mitinge çağrı yaptı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, TTB’nin 10 acil talepli imza kampanyasına yeterlerden acil destek istedi. İmza kampanyası ve miting süreçlerine ilişkin aktarım yapan Eroğulları, “29 Mayıs’ta Ankara’yı beyaza boyayacağımız mitingde talepleri dile getirecek, dayanışmayı yaşatacağız. Yürüyüş kollarımızla büyük bir coşku ile alana gireceğiz. Dayanışmamızı göstereceğiz” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır da Aile Hekimliği Kolu’nun eylemlere öncülük etme potansiyeli taşıdığını vurguladı. Oda yönetimindeki aile hekimlerinin inisiyatif alabileceğini kaydeden Bahadır, “Kolektif irade kurmaktan yanayız. Bunu bütün eylemlerimizde olduğu gibi bu mitingde de yaptık” dedi.

Toplantıda ceza yönetmeliğine karşı verilen mücadele ve seçim süreci değerlendirildi. Ceza yönetmeliği ile iş güvencesinin tüm alanlarda ortadan kalktığı, ceza puanlarına ve maaş kesintilerine karşı açılan davaların kazanıldığı, cezaların eylül ayından itibaren artmasından endişe edildiği belirtildi. Sağlıkta şiddetin hekimlerdeki yabancılaşma ve değersizleşme hissini tetiklediği de ifade edilen toplantıda sağlıkta şiddete ve ceza yönetmeliğine karşı mücadelenin birlikte yürütülmesi gerektiği dile getirildi.

Toplantıda ekonomik kriz koşullarında maaş yetersizlikler, sahada yorgunluk ve coşkunun bir arada yaşanması, iş bırakmalarda CİMER şikayetleri ile işlem yapılması, HYP’nin aile hekimliğinde etik düzlemi bozması, iş bırakma eylemlerinde enerjinin iyi kullanılması gerekliliği gibi konu başlıklarında da tartışmalar yürütüldü.

29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak Beyaz Miting’in önemine dikkat çekilen toplantıda, yerel platformların aktifleştirilmesi, hekimlerdeki örgütlenme ihtiyacının değerlendirilmesi ve örgütlenmeye hız verilmesi gereklilikleri de dillendirildi.

Toplantının ikinci bölümünde, Aile Hekimliği Kolu’nun iç eğitimleri için eylül ayına hazırlık yapılmasına, temmuz ayına kadar program oluşturulmasına, ağustos ayının ilk haftasında İstanbul’da bina güvenliği konulu bir panel yapılmasına karar verildi.