Aile Hekimleri ve Tüm Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Emeğini, Çabalarını Hiçe Sayan, Adaletsiz ve Eşitsiz Ek Ödeme Kararlarınızı Kabul Etmiyoruz!

Sağlık Bakanlığı, pandemi mücadelesine katkısı olduğunu düşündüğü sağlık personeline ek ödeme kararnamesini 1 Nisan 2021 tarihinde yayımladı.

2020 yılında pandemi sonrası sağlık çalışanlarına şartlı yapılan ek ödemede yaşanılan eşitsiz, adaletsiz ödeme anlayışı ve bu yıl 1 Nisan’da yayımlanan kararname ile aile sağlığı merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının kapsam dışı bırakılması sağlık çalışanlarını derinden üzmüştür.

Aile hekimleri ve diğer birinci basamak sağlık çalışanlarının yükü çok ama destek yok!

ASM sağlık çalışanları, pandeminin 15 aylık sürecinde sadece 3 ay için COVID-19 hasta ve temaslı izlem şartına bağlı olarak, yetersiz, eksik, eşitsiz, adaletsiz bir ek ödeme almıştı.

Pandemi sürecinde birçok sağlık kurum çalışanına esnek çalışma hakkı tanınırken ASM sağlık çalışanları, kanser tedavisi gibi risk grubunda olanlar dahil tam gün çalışmaya devam etmiş, yanı sıra mesai denetimi ve ceza uygulamalarına maruz kalmıştır.

Diğer sağlık kurumlarında randevular kapatılıp salgın dönemine uygun bir çalışma ve hizmet uygulamasına geçilirken, ASM’ler, nikâh işlemeleri durdurulmasına rağmen evlilik raporları, asker sevkleri ertelenmişken askerlik muayeneleri, sürücü muayeneleri, spor salonları kapalıyken spor yapabilir muayeneleri dâhil, ertelenebilir muayene, rapor ve tahlilleri her gün yapmaya zorunlu bırakılmıştır.

Berberler, lokantalar, tüm sağlık kurumları randevu ile hizmet verirken; ASM’lere randevusuz hasta kabul edilmesi dayatılmış, sağlık çalışanları ve hastaların kapalı kalabalık ortamlarda bulunmalarına ortam sağlanmıştır.

Salgın boyunca kullanımı riskli kalitesiz hibe maskeler dışında, ASM sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman ve dezenfektan desteği yeterli düzeyde ve zamanında yapılmamıştır.

Devlet aldığı kiraya %20 zam, verdiği cari gidere %13 artış yaptı.

Sağlık Bakanlığı 2021 yılında aile hekimlerinden %20 zamlı kira bedeli alırken, cari gider kalemindeki harcamalara ortalama %25 zam gelmiştir. Ancak cari ödemelere %13 artış yapıldığında aile hekimleri zor durumda bırakılmıştır.

15 milyon COVID-19 hastası/temaslısı izlenmeye çalışıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sayılarına göre ülkemizde 5 milyon 200 bin kişi COVID-19 nedeniyle hastalandı,10 milyona yakın kişi temaslı sayıldı. Bir yıl içinde 15 milyon COVID-19 hastası ve temaslısı, ASM sağlık çalışanları tarafından her gün aranmaya, izlem ve tedavileri yapılmaya çalışıldı, diğer sağlık sorunları giderildi.

Hastanelere gidemeyen/gitmeyen milyonlarca kişiye ASM’lerde hizmet verildi.

2019 yılında 573 milyon olan ikinci ve üçüncü basamak poliklinik sayısı 2020’de 371 milyona düştü ve bu sayının 105 milyonu da ilk iki ayda gerçekleşti. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet birimlerine gidemeyen hastalar (yaklaşık %56)sağlık hizmetini ASM’lerde gidermeye çalıştı.

40 milyon doza yakın çocuk aşısı eksiksiz tamamlandı.

Salgın boyunca tüm dünya, çocukluk çağı aşılamalarını yeterince yapamazken, ASM sağlık çalışanları, uygunsuz binalarda, desteksiz, kendi başına hazırladığı rehberler ve alınan koruyucu önlemler ile ebeveynlere güvenli ortam sağlayarak yaklaşık 40 milyon doz aşılama yaptı.

Milyonlarca COVID-19 aşısı yapıldı.

28 milyona yakın COVID-19 aşısının ağırlıklı bölümünü yetersiz binalarda, eksik sağlık çalışanıyla, yetersiz koruyucu ekipman ve malzemeye rağmen ASM’lerde birinci basmak sağlık çalışanları tarafından yapıldı.

Hastalanınca maaşlar kesildi.

7 aile hekiminden biri COVID-19 geçirdi. ASM sağlık çalışanı, hastalıkla uğraşırken diğer yandan hastalanıp işe gidemediği için maaşı kesildi.

Pandemi döneminde yoğun çaba içinde olan aile hekimleri ve diğer ASM sağlık çalışanlarına pandemi çalışmaları nedeniyle ek ödemenin yapılmamasını kabul etmiyoruz.

Ek ödemelerin başta birinci basamak sağlık çalışanları ve tüm sağlık çalışanları arasında, adaletsizliğe, eşitsizliğe yol açmadan, hiçbir şart koşulmadan, emeklerinin ve çabalarının karşılığı olarak yeterli miktarda verilmesini talep ediyor sağlık çalışanlarının hakları ve halkın sağlık hakkı için mücadele etmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz.

TTB Aile Hekimliği Kolu