TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu toplantısı, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Denizli, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Trabzon, Diyarbakır, Van, Batman, Hatay, Antalya, Manisa, Kırşehir tabip odaları adına 32 katılımcı ile TTB Merkez Konsey 2. Başkanı Dr. Ali ÇERKEZOĞLU Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım YILMAZ ve üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Mübetcel İLHAN, Dr. Selma GÜNGÖR katılımıyla 6 Ekim 2018 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Toplantı kol başkanı Dr. Fethi BOZÇALI’nın açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantı kolaylaştırıcıları Dr. Hakkan HEKİMOĞLU ve Dr. Çağla OKYAR olarak belirlendi.

Toplantı gündemine geçilmeden İstanbul’da 2 Ekim 2018 tarihinde çalıştığı hastanede hastası tarafından ateşli silahla öldürülen Dr. Fikret HACOSMAN için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım YILMAZ’ın konuşması sonrasında gündem okundu, ek gündem önerileri belirlendi.

Aile Hekimliği Kolunun 2016-2018 yıllarına ait faaliyet raporu Dr. Fethi BOZÇALI tarafından sunulduktan sonra gündemdeki maddelere geçildi.

Toplantıda yapılan seçimle TTB Aile Hekimliği Kolu 2018-2020 dönemi yürütme kurulu üyeleri belirlendi. Görev dağılımı aşağıdaki gibi oldu.

Gündem

1-Açılış ve toplantı kolaylaştırıcılarının belirlenmesi

2-Toplantı ek gündemlerinin belirlenmesi

3-TTB-AHK 2 yıllık çalışmalarının sunulması

4-İkinci Aile Hekimleri Buluşması programı

5-Sağlık Bakanlığı ‘’Check-up Programı’’nın değerlendirilmesi

6-Yeni sözleşme dönemi taleplerimiz

7- Önümüzde ki dönemin programının oluşturulması

8-Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi

Ek gündem önerileri

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, ASM’ler de verilen raporlar, SGK dan hekimlere gelen para cezaları (İstanbul, Şanlıurfa), bedelli askerlik yapacak aile hekimlerinin ücretsiz izin sorunu, cezaevi nöbetleri(Kırşehir), evde sağlık hizmetlerinde yaşanan belirsizlikler, ASM denetimleri oda ve sendika katılımı, soruşturmalar, çalışma barışı, aile hekimliğine geçişte hastanelerden muvaffakatname verilmemesi, sanal ASM sorunları, tek hekimlerin izin sorunu, renkli reçeteler, hukuki sorunlar ve idari soruşturma tehdidi, emniyet müdürlüğünün ASM ‘de ifade alması, ASM geçmiş masraflarının hekimlerden istenmesi konuları ek gündem maddesi olarak görüşülmesi kabul edildi.

2019-2020 dönemi sözleşme talepleri gündemi ne geçildi. Sözleşme taleplerinin yinelenmesi için yapılan çalışma katılımcılara sunulması, taleplerin tüm maddeler üzerinde yapılan tartışmalar, katkı ve önerilerle önümüzdeki döneme ait TTB-AHK’nun sözleşme talepleri belirlenmiş oldu.

Hazırlık dönemi sonrası program taslağı oluşturulan 2. Aile Hekimliği Buluşması katılımcılara sunularak tartışmaya açıldı. Program taslağı, yapılacak olası tarih yapılan tartışmalar sonrası netleştirildi. Programın 2019 yılı Şubat ayı sonun da Antalya da 3 gün olarak yapılması planlandı. Buluşma öncesi atölye çalışması biçimiyle hazırlık sürecinin yapılması, atölye çalışmalarının illerde küçük gruplar şeklinde başlatılarak toplantıya kadar olgunlaştırılmasına karar verildi. Atölye çalışmalarında görev alan iller ve ilk etapta emek verecek katılımcılar belirlendi. Toplantıya tabip odalarının aile hekimleri komisyon üyeleri, odaların aile hekimi aktivistleri ve programa katkı sunacak konuk akademisyenlerin davet edilmesine karar verildi.

Atölye çalışmalarının sorumlu illeri ve katılımcıları:

1.Atölye: Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Kapsamında Sorumluluklarımız

Bursa Tabip Odası, Dr. Sinan GÜLŞEN, Dr. Selahattin OĞUZ, Dr. Ömer SEZER, Dr. Selçuk ÜNAL

2.Atölye: Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Emek Süreci

İstanbul Tabip Odası, Dr. Aydın Şirin, Dr. Bulut EZER, Dr. Gül BAKIR

3.Atölye: Aile Hekimliği mesleki ve sürekli eğitim

Adana Tabip Odası, Dr. Şüheda GÜL, Dr. Serkan ÖZDEMİR

4.Atölye: Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme ve Finansman

İzmir Tabip Odası,  Dr. Doğan EROĞULLARI, Dr. Kaan TAŞER, Dr. Özlem ZARALI, Dr. Ahmet ARAS, Dr. Erdal KEÇECİOĞLU

Ek gündem önerileri başlığında sağlık çalışanlarına artan şiddet olaylarına karşı yapılacaklar, ihraç edilen aile hekimleri için yapılacaklar, önümüzdeki dönemde yapılacaklar tartışıldı.

Toplantıda yapılan seçimle TTB Aile Hekimliği Kolu 2018-2020 dönemi yeni yürütme kurulu üyeleri belirlendi.

Başkan: Dr. Filiz ÜNAL, Ankara

Sekreter: Dr. Nuri Seha YÜKSEL, İzmir

Yürütme Kurulu

  1. Dr. Bilge ATLAS KAPLAN, İstanbul
  2. Dr. Selahattin OĞUZ, Batman
  3. Dr. Ersan TAŞÇI, Bursa
  4. Dr. Emrah KIRIMLI, İstanbul
  5. Dr. Doğan EROĞULLARI, Gaziantep
  6. Dr. Erhan ÖZEREN, Adana
  7. Dr. Kaan TAŞER, Antalya
  8. Dr. Serkan ÖZDEMİR, Trabzon
  9. Dr. Sinan GÜLŞEN, Diyarbakır