Sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinin yanındayız!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Yürütmesi, İstanbul’da yaşanan aile hekimlerinin sözleşme fesihlerini değerlendirebilmek ve diğer gündemleri değerlendirmek amacıyla 17.08.2019 tarihinde elektronik ortamda olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. TTB Aile Hekimliği Kolu’nca sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinin mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatılması kararlaştırıldı. TTB Merkez Konseyi konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’ndan randevu talep etti.

 

SÖZLEŞMESİ FEHSEDİLEN AİLE HEKİMLERİNİN YANINDAYIZ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Yürütmesi, İstanbul’da yaşanan sözleşme fesihlerini değerlendirebilmek ve diğer gündemlerini amacıyla 17.08.2019 tarihinde elektronik ortamda olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya yürütme kurulu üyeleri dışında TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş ve İstanbul Tabip Odası yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç da katıldı.

İstanbul’da, kamu dışında aile hekimliği sözleşmesi ile çalışan meslektaşlarımızın (şu ana dek bildiğimiz 15 kişiye), Sağlık Bakanlığı tarafından 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine eklenen “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” hükmüne dayanarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan güvenlik soruşturması menfi olduğu gerekçesiyle aile hekimliği sözleşmeleri fesh edildiği öğrenilmiştir.

İstanbul’da yaşanan fesihlerinin değerlendirilmesi amacıyla, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu’nun 20.08.2019 tarihinde mağdur olan hekimlerle toplantı yapacağı bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Tabip Odasında yapılan toplantı ve sözleşmesi feshedilen hekimlerle yapılan görüşmeler sonrasında, TTB Hukuk Bürosu tarafından olayın hukuki boyutun araştırılıp, mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatılması, TTB Merkez Konseyi’nin konunun muhatabı olan Sağlık Bakanlığı ile görüşme amacıyla randevu talep etmesinin uygun olacağı kararlaştırıldı.

Toplantıda görüşülen diğer konu ve kararlar:

  • Isparta’da bir aile hekimine yapılan saldırı değerlendirildi. Saldırıya uğrayan hekime ulaşılması ve oda aile hekimliği komisyonu desteği verilmesi için çaba gösterilmesi kararlaştırıldı.
  • Diyarbakır’da son dönemde aile hekimlerine yönelik alelacele baskın tarzında yapılan denetimler, soruşturmalar, verilen cezalar, sözleşme fesihleri nedeniyle TTB Aile Hekimliği Kolu yürütmesinin Diyarbakır’da toplanması,  bölgede çalışan aile hekimlerinin katılımıyla, aile hekimlerinin görevleri, sorumlulukları ve hakları konusunda toplantı gerçekleştirme kararının ayrıntıları konuşuldu. Diyarbakır Tabip Odası’nın da talebi üzerine 21-22 ya da 28-29 Eylül tarihlerinde Diyarbakır’da yapılması planladığımız toplantını, TTB Hukuk biriminden bir avukatın Diyarbakır toplantısına katılımının sağlanması talebinin Merkez Konsey’e iletilmesi kararlaştırıldı. Bu toplantıya diğer illerden ihtiyaç duyan komisyonlardan temsilcilerinde oda yönetimlerinin katkılarıyla katılması, oradan çıkan bilgiler ışığında bir kitap hazırlanması kararı alındı.
  • 04 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Aile Hekimliği Kolu toplantısında alınan karar çerçevesinde 02-03 Kasım2019 tarihinde bölge toplantılarının ilkinin yapılacağı Şanlıurfa’da Tabip Odası’nın yaptığı hazırlıklar görüşüldü. 2020 Ocak ayında yapılacak 2. Bölge Toplantısı İzmir’de, diğer kalan iki bölge toplantısı illeri daha sonra belirlemek kaydıyla, 2020 sonbaharında  İzmir ‘de yapılması planlanan 3. Aile Hekimliği Buluşması öncesi atölye çalışmaları tamamlanmış olacak. Şanlıurfa’da yapılacak bölge toplantısının atölye konusu “Aile hekimlerinin görevleri ve bağışıklama” konusunda Prof. Dr. Mehmet Zencir’in toplantıya davet edilmesi  kararlaştırıldı.
  • İzmir’de Ocak ayında yapılacak bölge toplantısının tarihinin netleştirilmesi için İzmir Tabip Odası ile görüşmelerin yapılması, akademik desteğin Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan alınmasına, toplantıya gelebilecek olan kol yürütme kurulu üyelerinin katılımının sağlanmasının Merkez Konsey’den talep edilmesi kararlaştırıldı. Kasım 2020’de İzmir de yapılması düşünülen “3. Aile Hekimleri Buluşması”nın konaklama ve salon konularında ön hazırlıklara başlanması için İzmir Tabip Odasıyla görüşme yapılması kararlaştırıldı.