Tek taraflı sözleşmeye ve ASM/TSM’de ek çalışmaya hayır!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu tarafından gerçekleştirilen “İstanbul’da Aile Hekimliğinin 4.yılında Aile Sağlığı Merkezlerinin sorunları/çözümleri ve yapılacakların tartışıldığı forum 15 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

Haberin ayrıntıları için...