ASM Çalışanları Acil Nöbet Dayatmalarına Karşı 29 Nisan'da Eylem Kararı Aldı!

Sağlık Bakanlığı, 6514 sayılı ASM çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat nöbet tutmayı öngören yasaya dayanarak 9 Nisan 2014 tarihinde acil nöbetlerin uygulama şeklini belirleyen bir genelge yayınlamıştı.

ASM (Aile Sağlığı Merkezi) çalışanları, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonumuzun çağrısıyla acil nöbet genelgesini görüşmek, genelgenin yaşama geçirilmemesi için yapacakları belirlemek amacıyla 15 Nisan 2014 tarihinde Odamız Cağaloğlu binasında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Odamız Yönetim Kurulu üyesi Dr.Fethi Bozçalı'nın kolaylaştırıcılığında yapılan toplantıya, birinci basamak sağlık hizmet alanında çalışanların örgütlü oldukları kurumlardan " İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED), Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Aksaray ve Şişli Şubesi, Aile Sağlığı Elemanları Derneği (İSTASED) temsilcileri, Odamız Aile Hekimleri Komisyonu ve Pratisyen Hekim Komisyon üyeleri” katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören, ASM çalışanlarına haksızca dayatılmak istenen acil nöbetlere karşı verdikleri mücadelenin yanında yer aldıklarını, birinci basamak hekimlerinin kararlı duruşlarıyla başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu ifade etti.

Odamız Hukuk Bürosundan Av. Hazal Pekşen, genelgenin ayrıntıları hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra katılımcıların sorularını yanıtladı. Genelgenin TTB tarafından dava edileceğini, genelgenin iptali için hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri ve ASM çalışanları, bakanlığın acil nöbet dayatmalarına karşı kararlı bir direniş göstereceklerini, birinci basamak sağlık hizmet alanı dışında dayatılan hiçbir görev ve sorumluluğu kabul etmeyeceklerini, hem sağlık çalışanlarının hakları açısından, hem de toplum sağlığına zarar verecek uygulamaların karşısında mücadele etmeye kararlı olduklarını, bu amaçla 29 Nisan 2014 Salı günü saat 14.00'da "acil nöbetlerini”