Aile Hekimlerine 8 Şubat G(ö)REV’ine Talepleriyle Etkin Katılma Çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Yürütme Kurulu, 8 Şubat 2022’de gerçekleşecek Beyaz G(ö)REV eylemi, sağlık alanındaki diğer iş bırakma çağrıları ile ceza yönetmeliği ve cari giderlerin yetersizliği gündemleriyle 31 Ocak 2022 günü çevrimiçi bir toplantı yaptı.

Toplantıda ilk sözü TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları aldı. Sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları için TBMM’de yasal düzenleme beklediklerini hatırlatan Eroğulları, 8 Şubat G(ö)REV eyleminde sağlık alanında örgütlü yaklaşık 20 emek-meslek örgütü ile ortak hareket ettiklerini belirtti.

AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ise ceza yönetmeliğinin hem sağlığı piyasalaştırma hem de sağlık emekçilerinin düşüncelerini açıklamasını engelleme amacı taşıdığını ifade etti. Ceza yönetmeliğine dayanak oluşturulan infaz komisyonlarının da işten atmayı kolaylaştırdığını kaydeden Kırımlı, yönetmeliğe ve komisyonlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Toplantıda söz alan aile hekimleri de yoksulluk sınırının altında kalan ücretler, özlük haklarındaki gerileme, aile sağlığı merkezi binalarının yetersizliği, idare baskısının tırmanması gibi sorunları sıraladı. “Emek Bizim, Söz Bizim” eylem süreciyle yükselen mücadelenin 8 Şubat G(ö)REV’ine taşınması gerektiğinin vurgulayan aile hekimleri, hem süreklilik hem de örgütlü yapıların birlikteliğinin önemine dikkat çekti. 8 Şubat G(ö)REV’inin başarısının eylem sürecine olumlu etki yaratacağının belirtildiği konuşmalarda, eylem için etkin bir çağrı ve çalışma yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Birlikte ve örgütlü mücadele vererek haklarımızı kazanacağız!

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu