GENEL PRATİSYENLİK ARAŞTIRMA PROJESİ YÖNERGESİ

Proje Sahipleri                      : Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği

Proje Koordinatörü             : Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü

AMAÇ:

Genel pratisyenlik alanında Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından düzenlenen Genel Pratisyenlik Araştırma Projesi’nin amacı:

– Pratisyen hekimleri bilimsel araştırma yapmaya özendirmek,

– Birinci basamak sağlık hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak,

– Pratisyen hekimliğin akademik geleceğine katkıda bulunmaktır.

GENEL İLKELER:

1- Proje araştırma başvuruları 2007’den başlamak üzere yapılacaktır.

2- Son başvuru tarihi söz konusu yılın 15 Haziran’dır.

3- Değerlendirme aşağıdaki bileşimdeki jüri tarafından yapılır:

  1. a) TTB Merkez Konseyi temsilcisi,
  2. b) Pratisyen Hekimlik Derneği temsilcisi,
  3. c) TTB Pratisyen Hekimler Kolu temsilcisi,
  4. d) Genel Pratisyenlik Enstitüsü temsilcisi,
  5. e) Genel Pratisyenlik Enstitüsü tarafından belirlenecek 3 akademisyen üye.

4- Verilecek proje desteği her yıl Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından belirlenir.

5- Gönderilen ve değerlendirilen araştırmalar Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde sunulacak ve araştırmacı kongreye ücretsiz katılacaktır.

6- Katılım için pratisyen hekim olmak koşulu aranır. Birden fazla araştırma projesi ile katılınabilinir. Araştırmalar tek kişi ya da bir ekip tarafından yapılmış olabilir. Ancak araştırmanın birinci derecede sorumlusu pratisyen hekim olmalıdır.

7-Ekteki katılım formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

8- Araştırmanın konusu genel pratisyenlik uygulama alanına girmelidir.

GENEL PRATİSYENLİK PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN KATILIM FORMU

 

Geliş Tarihi:

 

 

Proje No:  
   
Proje Başlığı:  
   
Proje Yürütücüsü:  
Diğer Katılımcılar:

 

 

 
 
  Önerilen Onaylayan
TTB-GPE Katkısı:    
Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı:

 

 

   
Toplam Bütçe:    
         

 

Proje Süresi:  
Başlama Tarihi: