YOLCULUK SÜRÜYOR… GPE 3. GENEL KURULU YAPILDI

TTB Genal Pratisyenlik Enstitüsü 29 Kasım2008 Cumartesi günü Ankara’da 3. Genel Kurulunu topladı. Divan üyeliklerine Dr. Mustafa Vatansever (İzmir), Dr. Sevinç Özgen (İstanbul) ve Dr. Figen Şahpaz (Ankara) seçildiler.

TTB Merkez Konseyi Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu yaptığı açılış konuşmasında, Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün 10 yıllık yolculuğunu değerlendirdi:

“10 yıl önce Birinci Basamakta, Genel Pratisyenliği bir mesleki disiplin yapmak iddiasıyla ortaya çıkan Enstitü, bugün 3. Genel Kurulu’nu yapıyor. Geçen bu 10 yıllık süreç, Türkiye’de pratisyen hekimler için olumsuzluklarla dolu yıllar oldu. Birinci Basamağı yıkabilmek için pratisyen hekimlere saldırdılar. Saldırının en yoğun olduğu alan pratisyen hekimlik oldu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Enstitü yoluna devam ediyor.”

Bilaloğlu’ndan sonra söz alan Pratisyen Hekimlik Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Mazmanoğlu, pratisyen hekimlerin bu uzun yolculuğunu daha detaylı olarak anlattı:

“TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nu kuran arkadaşlar, 20 yıl önceden Aile Hekimliğine karşı çıkmışlar, 20 yıl önceden bugünleri hayal etmişler. Birinci Basamaktaki yıkım politikalarına karşı Genel Pratisyenlik Enstitüsü en büyük direnç noktası olmuştur. Bu 20 yılda ancak 1600 Aile Hekimi yetiştirebildiler ve bunların büyük çoğunluğu bugün Birinci Basamakta çalışmıyor. Şimdi de bir haftada Aile Hekimi yetiştirmeye çalışıyorlar. 1.000 Sağlık Ocağı’nı kapattılar, 4.500 arkadaşımızı muayenehane hekimi yaptılar. Bugün burada, Ankara’da bizlerde emekçilerin yanında alanlarda olacağız ve Birinci Basmağı yıkmaya çalışanlara gereken cevabı vereceğiz.”

Daha sonra söz alan TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Başkanı Dr. Mustafa Sülkü, “20 yılı aşkın bir zamandır yol arkadaşlığı yapıyoruz. 10 yıllık Enstitü birikimimiz var. Bizim kadar Birinci Basamağı düşünen, bu alan için çaba gösteren başka kimse yok. Bu nedenle çabalarımızı sürdürmek zorundayız.” dedi. Dr. Sülkü konuşmasını şöyle sürdürdü:

“1980’lerin sonunda uzmanlaşmayacağız dedik ve bir tercih yaptık. Bununla yetinmedik, 1998’de Enstitü’müzü kurduk. Mesleki eğitimimizi biz kendimiz yaparız, başkaları bizi eğitmesin, eğitemez dedik. Biz alanı, Birinci Basmağı değiştirdik, Birinci Basamaktaki uygulamaları değiştirdik. Bugün Birinci Basamakta tarihte Türkiye’nin görmediği kadar çok bilimsel araştırma üretiliyor. Sağlık Ocaklarından atılana kadar Genel Pratisyenlik Enstitüsü geçiş dönemi eğitimlerimizi Sağlık Ocaklarında yaptık. Sağlık Ocaklarımız üniversitelerimizdir dedik. Hala yitirmediğimiz mevzilerde direniyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı’na, yani Birinci Basamağı yıkma ve yok etme politikasına Türkiye’nin her yerinde direniyoruz, direneceğiz.

Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün ilkeleri vardır:
1. Eğiticileri ücret almaz, bilgilerini parayla satmaz.
2. Eğitim ortamı işyeridir, eğitim üretim içinde, üretim için yapılır.
3. Eğitim mesai saatleri içinde yapılır, çalışırken öğreniriz.
4. Eğitim tamamen ücretsizdir. Biz mesleki eğitime parayı sokmadık, eğitimi metalaştırmadık.

Şimdi Türkiye’nin her zamankinden daha çok Genel Pratisyenlere ihtiyacı var. Israrcı olmalıyız. Geçiş Dönemi Eğitimleri’ni tamamlamalı, yenilerine başlamalıyız. Enstitü’müz her şeye rağmen eğitimlerini sürdürmelidir.”

Dr. Sülkü’den sonra, söz alan Genel Pratisyenlik Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi Dr. Ali Osman Karababa, örgütlerin yaşamak için gençlik aşısına gereksinim duyduklarını belirterek, zamanın heyecanı daha da güçlendirmek ve çabaları arttırmak zamanı olduğunu söyledi. Yapılan işi aşkla sürdürmenin, direnmek için bize güç vereceğini söyleyen Karababa, Enstitü’nün yoluna devam etmesi gereğinin altını çizdi.

Açılış konuşmalarından sonra TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Alper Büyükakkuş, Enstitü Yönetim Kurulu’nun hazırladığı Genel Pratisyenlik Enstitüsü 2006 – 2008 dönemi Çalışma Raporu’nu özetledi. Tamamı 157 sayfa olan ve Genel Kurul’da delege ve misafirlere dağıtılan Rapor’un ana başlıkları arasında şunlar yer aldı:

1. Globe Projesi: Bir uzaktan mesleki eğitim projesi olan ve Globe Projesi Konsorsiyumu tarafından yürütülen proje çerçevesinde, yapılan çalışmalar.
2. Avrupa Genel Pratisyenler Birliği (UEMO) faaliyetleri
3. MATRA Projesi: İzmir’de eğitsel işbirliği aracılığı ile Birinci Basamakta sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi projesi
4. Eğitici Eğitimleri ve Geçiş Dönemi Eğitimleri
5. Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitim Karnesi
6. 2008 Stratejik Planlama – SWOT Analizi

Daha sonra Enstitü Bölge Kurulları’nın sunumlarına geçildi.

Ankara Bölgesi: Dr. Havva Özden, Dr. Muharrem Baytemur, Dr. İsfendiyar Eyüboğlu
Ankara’da bütün zorluklara ve Sağlık Müdürlüğü’nün engellemelerine rağmen eğitimlerin, eğitici ve pratisyen hekimlerin büyük özverileriyle gece geç saatlere kadar yapıldığı, hafta sonları eğitime devam edildiği ifade edildi. Geriatri Modülü ve Huzurevi ziyaretleri yapıldığı, Klinik Modüllere devam edildiği, bu modüllerin geliştirildiği anlatıldı.

İstanbul Bölgesi: Dr. Sevinç Özgen
Üç bölgede devam eden eğitimlere bu yıl iki yeni grubun daha eklendiğini ve Sağlık Müdürlüğü’nün engellemeleri ve saldırılarına rağmen hafta içi ve hafta sonu gruplarının, bulunabilen her mekanda eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi. Maltepe bölgesinin Temel Modülleri bitirdiği ve Klinik Modüllere başladığı, Silivri bölgesinin de Temel Modülleri bitirdiği ve yakında Klinik Modüllere başlayacağı, Kadıköy bölgesinin ise Temel Modüllere devam ettiği ifade edildi. İstanbul’un her şeye rağmen eğitimleri sürdürme azim ve kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

Güney Bölgesi: Dr. Riyat Kırmızıoğlu
Geçen iki yıllık dönemin Güney Bölgesi açısından pek verimli geçmediği, beş eğitimciden birinin aramızdan ayrıldığı, Temel Modüllere başlandığı fakat ısrarcı olunmasına karşın fazla ilerleme sağlanamadığı belirtildi. Bu dönemde Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet araştırması yapılarak Kongre’de sunulduğu anımsatıldı.

Güney Ege Bölgesi: Dr. Adalet Çıbık
Mesai saatlerinde eğitim yapmalarına izin verilmemesi nedeniyle eğitimlere başlanamadığı anlatıldı. Aydın’da Birinci Basamak Araştırma Topluluğu (ABBAT) kurulduğu, Kongrelere serbest bildiriler, posterler ve kurslarla katılındığı belirtildi. Kurslar arasında EKG Kursu, Laboratuar Kursu ve Radyoloji Kursu’nun isimleri sayıldı.

Karadeniz Bölgesi: Dr. Gürol Özoral
23 kişiyle başlanan sürece, tayinler ve Samsun’da Aile Hekimliğine geçilmesi nedeniyle 9 kişi kalındığı, buna rağmen 4 bölge eğitimi yapıldığı ve 15 pratisyen hekimin eğitimlere katıldığı belirtildi. Sağlık Müdürlüğü’nün hafta içi eğitimlere izin vermemesi nedeniyle eğitimlerin hafta sonları sürdürülebildiği anlatıldı.

Diyarbakır Bölgesi: Dr. Ercan Tanrıkulu
22 kişiyle sürece başlanıldığı fakat bugün 5 kişinin kaldığı, yine de çabaların sürdürüldüğü, Tabip Odası yönetiminin çalışmaları destekleme sözü verdiği belirtildi. Aralık ayında yeni bir grupla eğitimlere başlanılacağı ifade edildi.

İzmir Bölgesi: Dr. Mustafa Vatansever
Samsun gibi İzmir’de de Akut Travmatik Stres Bozukluğu yaşandığı, fakat Eğitim Koordinatörleri’nden çok azının Aile Hekimliği’ni seçtiği belirtildi. MATRA projesine önemli katkılarda bulunulduğu ifade edildi. İzmir’in olaya, Aile Hekimliği’ni seçip seçmemek değil, nasıl bir Tıp Disiplini olunur temelinde yaklaştığı, karın birden tutmayacağını, kendilerinin ilk kar taneleri olduğunu, arkadan geleceklerle karın tutacağı belirtildi.

Kuzey Marmara Bölgesi: Dr. Nihat Şahbaz
Enstitü faaliyetlerinin sadece Birinci Basmağı değil, aynı zamanda Tabip Odaları’nı da değiştirdiği ve dönüştürdüğü ifade edildi. Eğitim çalışmalarını sürdürüldüğü belirtildi.

Bölge Sununlarından sonra salona giren TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Gencay Gürsoy, kısa bir konuşma yaparak Enstitü’nün 3. Genel Kurulu’nu selamladı. Dr. Gürsoy, pratisyen hekimlerin sorunları ile işçi sınıfının sorunlarının çakıştığını, pratisyen hekimlerin kendilerini işçi sınıfının bir parçası olarak görmesi gerektiğini belirtti. Kriz dönemlerinde insanların gerçekleri daha iyi görebildiğini söyleyen Gürsoy, insanların sürdürülebilir, eşitlikçi ve barışçı bir topluma giden yolu bulma çabalarında bir yandan siyasi altyapı oluşturulurken, diğer yandan da teorik altyapının hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Genel Kurul’a katılan hekimler, öğle arasında Ankara’da Sıhhıye Meydanı’nda, TTB, DİSK, KESK ve diğer emek örgütleri tarafından düzenlenen “Krize, işşizliğe, yoksulluğa ve zamlara karşı emek, barış ve demokrasi” mitingine katıldılar.

Genel Kurul’un öğleden sonraki oturumunda söz alan hekimler Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Enstitü Bölge Kurulları’nın faaliyetleri üzerine görüşlerini bildirdiler.

Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde, 2008 – 2010 dönemi için Enstitü Yönetim Kurulu’na, Genel Kurul’dan katılacak 5 üye seçildi. Bu üyeler:

Dr. Mustafa Vatansever (İzmir)
Dr. Havva Özden (Ankara)
Dr. Nevruz Gürceğiz (Diyarbakır)
Dr. Serdar Özdemir (Çanakkale)
Dr. Alper Büyükakkuş (Samsun)

Genel Kurul, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Dr. Mustafa Sülkü’nün teşekkür konuşması ile sona erdi.