Hakkımızda

Çalışma Alanları

TTB Halk Sağlığı Kolu, 1989 yılında etkinliklerine başlamıştır. Halk Sağlığı Kolu’nun amaçları ve çalışma alanları kısaca dört başlık altında toplanabilir. Bunlar;

 1. Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen nedenler ve etmenleri saptayıp, bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak çalışma ve yöntemleri geliştirmek, bu amaçla ilgili çalışmalara yapan diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, onlarla yardımlaşmak, gerekenlere yol göstermek,
 2. Sağlık ile ilgili yeni uygulamaları ve sağlık politikalarını izlemek,
 3. Halk sağlığı biliminin mezuniyet öncesi ve sonrası düzeyde eğitim, yöntem ve durumlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, “halk sağlığı uzmanları” ile doktora ve master derecesi olanların eğitim, görevlendirme ve özlük hakları konularındaki sorunlarını ortaya çıkarmak, çözümler geliştirip önermek, sürekli eğitimlerine katkıda bulunmak,
 4. Halk sağlığı alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, halk sağlığı konularında ilgilileri ve kamuoyunu aydınlatmaktır.

Yürütme Kurulu

Nilay ETİLER
Ahmet SOYSAL
Emel İRGİL
Mehtap TÜRKAY
Yeşim YASİN
Yrd. Doç. Dr.
Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
E-Posta
Beyhan ÖZYURT
NASIR NESANIR
E-posta
Sera ŞİMŞEK
Araştırma Görevlisi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağılığı AD.
seras-29@hotmail.com

Çalışma Raporları

 1. TTB Halk Sağlığı Kolu Çalışma Raporu (2000-2002)
 2. TTB Halk Sağlığı Kolu Çalışma Raporu (1 Mayıs 2002-30 Nisan 2003)
 3. TTB Halk Sağlığı Kolu Çalışma Raporu (1 Mayıs 2002-30 Nisan 2006)
 4. TTB Halk Sağlığı Kolu Çalışma Raporu (Mayıs 2006-Mayıs 2007)
 5. TTB Halk Sağlığı Kolu Çalışma Raporu (Mayıs 2006-Mayıs 2008)
 6. TTB Halk Sağlığı Kolu Çalışma Raporu (2008-2010)
 7. TTB Halk Sağlığı Kolu Çalışma Raporu (2010-2011)
 8. TTB Halk Sağlığı Kolu Çalışma Raporu (2012-2013)
 9. TTB Halk Sağlığı Kolu Çalışma Raporu (2012-2014)
 10. TTB Halk Sağlığı Kolu Çalışma Raporu (2014-2015)
 11. TTB Halk Sağlığı Kolu Çalışma Raporu (2014-2016)