TTB ve Tabip Odalarından Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı Altın Madeninde Su ve Vicdan Nöbeti

Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı köyünde altın madeni projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında bir yandan Kaz Dağlarında binlerce ağaç kesilirken, öte yandan Çanakkale’nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında metalik madencilik faaliyetleri sürdürülmektedir. Bölgede yaşanan çevresel katliam ülke genelinde ciddi tepkiye yol açmış, su ve vicdan nöbeti başlatılmış çok sayıda sanatçı, vatandaş ve sivil toplum örgütü bölgeye akın etmiştir. Türk Tabipleri Birliği 2013 yılında konuyla ilgili görüşlerini kitaplaştırmıştır ve bu kitap halen güncelliğini kaybetmemiş görünmektedir. Bu kitaba aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gelinen noktada bölgede incelemelerin yapılması, bilimsel ve doğru bilginin paylaşılması, konunun gündemde tutulması ve bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yol açtığı hasarın çevre ve sağlık etkilerinin kamuoyu ile paylaşılması için 25 Ağustos 2019 Pazar günü Çanakkale Tabip Odası ve TTB Halk Sağlığı Kolu’nun çağrısıyla düzenlenecek etkinliğin programı Aşağıda verilmiştir. Ülke genelindeki tüm tabip odalarının, çevre ve sağlık alanında çalışan tüm sendika ve sivil toplumun katkı ve katılımı beklenmekte ve geniş katılımlı bir etkinlik yapılması planlanmaktadır.

Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı Altın Madeni Su ve Vicdan Nöbeti

Çanakkale Tabip Odası, TTB Merkez Konseyi, TTB Halk Sağlığı Kolu ve
Tabip Odaları Toplantısı Programı

Tarih               : 25 Ağustos 2019

Yer                  : Belediye Çalışanları Sosyal Tesisi/Sarı Çay Boyu

10.00-10.30    : Açılış Konuşmaları (ÇTO, TTB MERKEZ KONSEYİ)

10.30-11.00    : Çanakkale’de Metalik Madencilik Karşıtı Mücadele Süreci (Prof. Dr. Coşkun Bakar)

11.00-11.30    : Ara

11.30-12.00    : TTB Halk Sağlığı Kolu Sunumu (Metalik Madenciliğin Halk Sağlığına Etkileri-Öğr. Gör. Dr.Ahmet Soysal)

12.00-13.00    : Yemek Arası

13.00-17.30    : Kirazlı Altın Madeni İşletmesi’ne Hareket, Yerinde Gözlem ve İzlenimlerin Değerlendirilmesi ve Basın Açıklaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir