Ötekileştirmeyen Sağlık Hizmetleri: LGBTİ ve Sağlık Kursu

Halk sağlığı araştırma görevlilerinin LGBTİ’lere yönelik ayrımcı yaklaşımlar konusunda farkındalıklarını arttırmak, LGBTİ’lerin öncelikli sağlık ihtiyaçları ve çözüm yolları konusunda bilgilerini güncellemek, Sağlık hizmet basamakları içinde LGBTİ dostu iyi uygulama örnekleri ile karşılaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen kurs 07-08 Aralık 2018 tarihlerinde yapılmıştır.

Kurs duyurusu, program ve etkinlikle ilgili görseller aşağıda sunulmuştur.

Bununla birlikte TTB Mayıs 2016’da Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı isimli broşürü yayınlamıştır. Yayınlanan 13 sayfalık broşür TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Beyazıt İLHAN’ın aşağıda sunulan önsözü ile yayınlanmıştır.

“Toplumsal yaşamda “herkes gibi olmadıkları iddia edilen” grupların farklı bir yeri vardır. Bu grupların toplum içinde “oldukları gibi” var olmalarının önünde ciddi engeller bulunmakta ve her toplumda toplumsal, siyasal ve hukuki ayrımcılığa maruz kalabilmektedirler. Bu ayrımcılık, bırakın sosyal ortamları, özel yaşama ve hatta yaşam hakkına müdahaleye kadar ilerleyebilmektedir.

Oysa aslında her birimiz bir diğerimizden farklıyız ve bizden farklı olanlarla bir arada yaşamaya tahammül gösterebilmeliyiz. Her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi ortak bir çabayı gerektiriyor.

Bu noktada hekimlere ve sağlık çalışanlarına çok özel bir görev düşüyor. Biz hekimler, sağlığın herkes için bir hak olduğunu biliyor ve hastalarımıza ayrımsız sağlık hizmeti veriyoruz. Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı bu broşür LGBTİ bireylerin sağlık hizmetine ulaşımına ilişkin hatırlatmalar içeriyor. Broşürü hem kamuoyunun ve hem de meslektaşlarımızın dikkatine sunuyor, sağlığın herkes için ayrımsız bir hak olduğu günlerde iyi hekimlik yapabilme arzumuzu ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir