Türkiye Barolar Birliği’nin Tutumundan Endişeliyiz…

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku komisyonu 2011 yılından bu yana görev yapan ve yapmış olan 24 üyesinin geçtiğimiz günlerde 79 Baro Başkanlığına gönderdiği ve kamuoyuna açıkladığı dilekçe; TBB’nin Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ile yakın işbirliği yaparak ülkemizde sağlıklı bir çevre de yaşam hakkını savunmak için ortak mücadele yürüten komisyonumuzda endişeye neden olmuştur.

Dilekçede de açıkça belirtildiği gibi TBB yönetimi bugün aramızda olmayan; ülkemizde sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı mücadelesinin simgeleşmiş isimlerinden İzmir Barosu eski başkanı Av. Noyan Özkan adına verilen ‘Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülünün’ 5. verilmesini durdurmuş ve Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunu dağıtmıştır. TBB tarafından Eylül ayında sadece 7 kişiden oluşan yeni bir komisyon belirlenmişse de bu komisyonun şu ana kadar birçoğunu birlikte yürüttüğümüz Sivas Kangal, Artvin Cerrattepe, Bergama Ovacık, İzmir Efemçukuru altın madenleri ve maden girişimleri, Mersin Akkuyu, Sinop ve Kırklareli İğneada Nükleer Santral girişimleri ile kömürlü termik santrallere karşı tutumunu öğrenemedik. Üstelik bu girişimler karşısında birlikte açtığımız çok sayıda dava vardır ve bu davaların bazıları sürmekte; bazılarında ise çevre ve insan sağlığından yana ‘çevresel etki değerlendirme’ raporlarının (ÇED)  iptali gibi hukuksal kazanımlar elde edilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu olarak TBB’ni ve yetkili kurumlarını dün olduğu gibi bugün de ortak ‘sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı koruma ve savunma’ mücadelesinin içinde görmek isteriz. Ancak bu mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz çevre ve ekoloji avukatlarının TBB tarafından yetkisizleştirilmesinden derin endişe ve üzüntü duyuyoruz. Tek tesellimiz bugüne kadar bu mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz çevre ve ekoloji avukatlarının bireysel de olsa mücadele kararlılıklarını açıklamalarıdır. Bir an önce TBB’nin uzun yıllardır yürüttüğü ‘sağlıklı bir çevrede yaşama ve o çevreyi koruma’  kararlılığını kamuoyu ile paylaşmasını umut ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir