“Sağlığın Sosyal Belirleyicileri” Eğitimi

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu tarafından Halk Sağlığı Araştırma Görevlilerine yönelik olarak 05 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da bir günlükSağlığın Sosyal Belirleyicileri” başlıklı eğitim planlamıştır. Bu eğitimde kavramsal olarak sağlık hizmetlerinin ekonomi politiği, sağlığın sosyal belirleyicileri ve kent sağlık göstergeleri konunun uzmanlarınca sunulacak ve grup çalışması yapılacaktır.

Asistanların yol ve ikamet giderleri kendilerine ait olup eğitim programına katılım 40 kişiyle sınırlandırılmıştır. Konuyla ilgili yazı Halk sağlığı Anabilim Dalları’na iletilmiştir.

Etkinliğe katılmak isteyen araştırma görevlilerinin (biri asil, biri yedek olmak üzere) isimlerinin ve mail adreslerinin TTB Merkez Konseyi’ne en geç 28.04.2017 tarihine kadar yazılı olarak bildirilmesi istenmişti. Kurs sorumlusu Doç. Dr. Emel İrgil’dir (emelirgil@gmail.com).

Eğitim ile ilgili ayrıntılar aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

TTB Halk Sağlığı Kolu

Halk Sağlığı Asistan Kursu

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ

Tarih: 05 Mayıs 2017

Yer: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sok.

No: 2/17-23 Maltepe /ANKARA

Eğitimciler: Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Doç. Dr. Emel İrgil, TTB Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Üyeleri

Amaç: Bu kursun sonunda Halk Sağlığı asistanları, sağlık hizmetlerinin ekonomi politiği, sağlığın sosyal belirleyicileri ve kent sağlık göstergeleri hakkında bilgi sahibi olacak ve daha önce belediyeler tarafından hazırlanmış olan sağlık profillerinden yararlanarak kentlerin sağlık sorunlarını saptayıp, raporlayabilecekler ve  çözüm önerilerini geliştirebileceklerdir.

Katılımcı sayısı: 40 Halk Sağlığı Asistanı

Grup Çalışması: Katılımcılar, 8’erli 5 grup oluşturacaktır. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye belediyelerin hazırlamış oldukları “Kent Sağlık Profilleri” kullanılarak kentlerin sağlık sorunları, öncelikleri saptanarak o kente özgü çözüm önerileri geliştirilecektir.

Grup sunumları 5’er dakika olacak, her grup için 4’er dakika geribildirim verilecektir.

Kursun sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

TTB Halk Sağlığı Kolu

Halk Sağlığı Asistan Kursu

05 Mayıs 2017 – Ankara

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ

09.00 – 09.15     Açılış ve Tanışma

09.15 – 10.45     Sağlık Hizmetlerinin Ekonomi Politiği  “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu”

10.45 – 11.00      Ara

11.00 – 12.30      Sağlığın Sosyal Belirleyicileri  “Prof. Dr. Feride Aksu Tanık”

12.30 – 13.30      Öğle Arası

13.30 – 14.15      Kent Sağlık Göstergeleri “Doç. Dr. Emel İrgil”

14.15 – 14.30      Ara

14.30 – 15.45      Grup Çalışmaları

15.45 – 16.30      Grup Sunumları

16.30 – 17.00      Genel Değerlendirme ve Kapanış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir