Aksaray İshal Salgını İnceleme Raporu

Türk Tabipleri Birliği, Aksaray İlinde 14 Mayıs 2008’den beri devam eden ishal salgınını incelemek, görevliler ile halka bilimsel ve teknik konularda destek olmak amacıyla Merkez Konseyi Üyesi Dr. Muharrem BAYTEMÜR ile TTB Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Öner Kurt’un katılımıyla bir heyet oluşturmuştur. Heyete Aksaray’da Tabip Odası Başkanı Dr. Rıfkı Karabatak ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Pınar Çatalkaya katılmıştır.

Oluşturulan heyet 22 Mayıs 2008 Perşembe günü sabahtan başlayan 23 Mayıs 2008 Cuma günü aksama kadar devam eden iki günlük sürede Aksaray’da bir dizi inceleme, görüşme ve ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaretler ve incelemeler sonunda oluşturulan “Aksaray İshal Salgını İnceleme Raporu” başlıklı raporda, söz konusu inceleme, ziyaret ve görüşmelerden, salgın öncesi ve salgın sırasındaki gelişmelere dair edinilen bilgi, izlenimler ile ulaşılan sonuç ve öneriler sunulmuştur. Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir