Düzce İli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Değerlendirme Raporu

Sağlıkla ilgili gündemin hızla değiştiği, “sağlıkta dönüşüm” programının yoğun biçimde tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz. 28 Eylül-1 Ekim 2005 tarihlerinde Kızılcahamam’da düzenlenen 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri’nde bir grup Halk Sağlıkçı tarafından Düzce’de başlatılan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması’nın yerinde incelenmesi amacıyla bir etkinlik düzenlenmesi yönündeki girişim, 18-21 Ocak 2006’da Ankara’da düzenlenen II. Çevre Hekimliği Kongresi’nde şekillendi. Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, etkinliğin düzenlenmesi görevini üstlenerek çalışmalara başladı ve “Halk Sağlıkçılar Sağlıkta Dönüşümü Tartışıyor” başlıklı etkinlik, Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin işbirliği ve Halk Sağlığı Anabilim Dalları temsilcilerinin katılımıyla 10-11 Mart 2006 tarihinde gerçekleşti. Etkinliğin ilk gününde Aile Hekimliği Pilot Uygulamasını yerinde gözlemlemek ve değerlendirmek amacıyla Düzce iline bir inceleme gezisi gerçekleştirildi. Gezi kapsamında, önce Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ziyaret edilerek İl Sağlık Müdürü ile bilgilenme toplantısı yapıldı, daha sonra gruplara ayrılarak çeşitli bölgelerdeki Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde incelemeler ve bu birimlerde görevli sağlık personeli ile görüşmeler gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci gününde genel sağlık sigortası ve aile hekimliği modeli tartışıldı ve Düzce izlenimlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını hedefleyen bir basın açıklaması yapıldı.

Hazırlanan bu rapor, etkinlik kapsamında, Düzce izlenimlerinin daha geniş çevrelerle paylaşılması kararından hareketle oluşturuldu. Rapor, ülke geneline yaygınlaştırılması planlanan pilot uygulama kapsamında yaşananları paylaşmayı, sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin çökertilmesini ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini sağlayarak ülke geleceğine ipotek koyan bu girişime karşı verilen mücadeleyi genişletmeyi amaçlıyor. Ve her şeyden öteye, Halk Sağlıkçılar tarihe not düşüyor.

Bu çalışmalar sonunda yayınlanan Düzce İli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Değerlendirme Raporu’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir