Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de Kanser

Türk Tabipleri Birliği ve Hopa Belediyesi’nin iş birliği ile Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de Kanser başlığı altında çalışmalar yapılmış ve rapor haline getirilerek yayınlanmıştır. Aşağıda Hopa Belediye Başkanı Yılmaz Topaloğlu’nun sunuş yazısı aktarılmış olup ilgili yayına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hepimizin bildiği gibi kanser çağımızın amansız bir hastalığıdır ve hastalığın erken tanı ve tedavisi yaşamsal önemdedir. Biz 29 Mart sabahı iktidara gelir gelmez mevcut olanaklarımızı her alanda seferber ederek ilçemizin ve Hopalıların tüm sorunlarına onlarla beraber çözüm aramaya başladık.

Hatırladığımız Yerel Yönetim Programının Sağlık ve Sosyal Hizmetler başlıklı kısmında bahsettiğimiz üzere ilçe halkımızın hatta Karadeniz halkının hemen her gün yaşadığı ve sebebini daha çok 1986 yılında patlayan Çernobil nükleer santral kazasına bağladığı artan kanser vakalarına ışık tutmak için çaba içine girdik.

Konunun halk sağlığı açısından son derece hassas bir konu olması nedeniyle çalışmamızı daha önce toplumsal sorunlara duyarlılığını yaptığı çalışmalarla ispatlayan Türk Tabipleri Birliği ile birlikte yapmaya karar verdik. Yaptığımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla hemen hareket geçtik. Yapacağımız çalışmanın içeriğini, yöntemini ve hedeflerimizi bir broşür hazırlayarak kamuoyu ile paylaştık.

Çalışmamızın gereği ilk eylem olarak “Hopa tanısı konmuş kanser olguları” araştırmasını gerçekleştirdik. Uzun ve azimli bir çaba sonucu TTB tarafından hazırlanan bu raporu ilçe halkımızın, Karadeniz halkının ve tüm Türkiye insanının bilgisine sunuyoruz.

Bizim açımızdan raporun en önemli sonucu: (Hopa’da kanser görülme sıklığı ile kanser nedeniyle ölümlerin Türkiye’nin diğer coğrafi alanlarına göre daha fazla görülme olasılığının araştırılmaya değer bir durum olduğu) gerçeğidir.

Hopa Belediyesi olarak ikinci bir adım olarak bu defa kanser taraması çalışmasını gündemimize alarak bu konuda üzerimize düşeni sonuna kadar yapmak kararlılığındayız. Bu çalışmada amacımız bölgede en fazla görülen kanserlerle ilgili; henüz tanısı konmamış hastaların erken dönemde tanınması ve etkin erken tedavinin başlatılmasıdır.

Raporun insan ve çevre sağlığı açısından fevkalade önemli olduğunun ayırdında olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşları yeniden göreve çağırıyor, bu çalışmada emeği geçen;

Bizleri bilgi birikimleri, insani çabaları, özverili yaklaşımları ile bizi aydınlatan ve yol gösteren Türk Tabipleri Birliği’nin Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyelerine;

Gönüllü olarak görev alarak günlerce canla başla ev ev dolaşarak anket yapan aydınlık yüzlü gençlerimize;

Hopa Devlet Hastanesinin deneyimli doktorlarına;

Burada adlarını sayamayacağım ama bilgi birikimlerini, emeklerini, zamanlarını, yüreklerinin sıcaklığını bizimle paylaşan herkese;

Ve özellikle bizim çalışmamızda tüm iyi niyetleriyle bizleri evlerine konuk eden ve detaylı bilgi aktaran tüm Hopalılara en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Yılmaz Topaloğlu

Hopa Belediye Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir