Kriz ve Sağlık

Şubat 2001’de yaşanan kriz, tüm alanlarda olduğu gibi sağlığı da etkilemiştir. TTB Halk Sağlığı Kolu da krizin sağlığa etkileri konusunda neler yapabileceğini tartışmış ve ilk aşamada bir ön değerlendirme yapabilmek için; tabip odalarına bir anket formu gönderilmesini sağlamıştır. Gelen yanıtlar değerlendirilmiş ve ek olarak dört ilde (Antalya, Denizli, Kocaeli, Malatya) kamu ve özel sektöründeki hekimler, sağlık çalışanları, yöneticiler ve işverenlerle görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, 1980 sonrası en büyük krizin yaşandığı 1994 yılı rakamları üzerinden, bir projeksiyon denemesi yapılmıştır. Bunun sonucunda “2001 Şubat Krizi ve Sağlığa Etkileri” başlıklı rapor hazırlanmıştır. Ancak, krizin sağlığa etkileri konusunda, esas olarak uzun süreli ve kapsamlı bir araştırma yapılması gereği ortada olduğundan kriz ve sağlık konusunda geniş bir literatür taraması yapılarak ardından çeşitli kurum ve kuruluşların rutin verileri üzerinden değerlendirme yapılmış ve “2001 Ekonomik Krizinin Toplum Sağlığı Üzerine Etkileri” başlıklı bir rapor hazırlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir