TTB Yatağan’da Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi Raporu

Sunuş

Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı kuruluş yasasında da yer verildiği gibi halkın sağlığı ile ilgili başlıklarda çalışmalar yürütür. Bu çabaları yürütürken TTB için temel ilkeler; konunun bilimsel, objektif, analiz eden ve öneriler getiren bir zemine oturtulmasıdır. TTB için bu çalışma, doğası gereği, halkın sağlığını korumak ve halkın yararına çıktılar üretmek kaygısını, ya da bir diğer ifadeyle öznelliğini içerir.

Kısaca “Yatağan olayı” da bu bakışla incelenmek durumundadır. Elinizdeki raporun öneriler bölümünde “tarafların öncelikle yaklaşımları farklılıklar içermektedir. Bugünkü durumda Yatağan’daki tüm tarafların “ortak sorunu” kirlilikten çok özelleştirme ile gelmesi beklenen işsizliktir.” denilerek bir başka ve Türkiye ölçeğinde geçerli halk sağlığı sorununa dikkat çekmektedir.

Yatağan Termik Santrali’nin yarattığı hava kirliliği ve sağlık üzerine etkilerini değerlendiren, değerlendirme gezisinde yürütülen görüşmelerin ayrıntılarını, elde edilen sağlık verilerini inceleyen ve önerileri içeren “TTB Yatağan’da Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi Raporu”nun yukarıda aktarılanlar ışığında tartışma şansı sunacağı ve yararlanılacağı umuduyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir