TTB Gazze'deki İsrail Saldırısı Nedeniyle Dünya Tabipler Birliği'ne Başvurdu

TTB Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Margaret Mungherera’ya bir mektup yazarak İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de yaşanan insanlık trajedisine dikkat çekti. Mektupta Gazze Şifa Hastanesi’nde çalışan Norveçli doktor Mads Frederick Gilbert’in mektubuna değinildi.

Filistin Halkı’nın yaşam hakkına ve sağlık hizmetlerine erişim hakkına yönelik çok ciddi kaygılarımızın olduğu, hastanelere ve diğer sağlık tesislerine, ambulanslara yönelik saldırıların uluslararası belgelere ve “çatışma durumunda sağlık hizmetlerinin korunması” prensiplerine aykırı olduğuna değinildi.

Mektupta Dünya Tabipler Birliği’nden uluslararası kamuoyuna Gazze’deki sivil halka yönelik saldırıların durdurulması, sağlık hizmetlerinin korunması çağrısı yapması talebinde bulunuldu.

Dünya Tabipler Birliği’ne yazılan mektup ve eki için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi