Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Basın Açıklaması Yazdır

DOMUZ GRİBİ(İNFLUENZA A H1N1) HAKKINDA TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (TÜSAD) BASINAÇIKLAMASI

(30.05.2009)

TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği) Enfeksiyon Çalışma Grubu,Influenza A H1N1(Domuz Gribi) vakalarının artışı ve son olarak Türkiye’deAtatürk Havaalanı’ nda olguya rastlanılması üzerine bu bildiriyi yayınlamayakarar vermiştir. Domuz gribine karşı alınması gereken önlemler ve son durumhakkında aşağıdaki basın duyurusunu basın mensuplarının dikkatine sunmaktadır.

 

Influenza A H1N1(Domuz Gribi)’in 16 Mayıs 2009tarihi itibariyle 36 ülkeye yayıldığı, 8451 kişiyi hastalandırdığı, laboratuvarolarak doğrulanmış bu hastalardan 72 kişinin öldüğü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)tarafından bildirilmiştir.

Ülkemizde Atatürk havaalanından giriş yaparkensaptanan hastayla birlikte, Hindistan’da saptanan olgu dikkate alındığındainfluenza A H1N1’in görüldüğü ülke sayısı 38 olmuş durumdadır.

Laboratuvar tarafından doğrulanmış hasta ve ölümsayıları ülkelere göre şöyledir:

Meksika 2895(ölüm :66); ABD 4714(ölüm:4); Kanada496(ölüm:1), Kosta Rika 9(ölüm :1). Ölüm görülmeyen diğer ülkelerdekilaboratuarda doğrulanmış hasta sayıları; Arjantin (1), Avusturya(1), Avustralya(1), Belçika(2), Brezilya (8), Çin (4), Kolombiya (11), Küba (3), Danimarka(1), Ekvador (1), El Salvador (4), Finlandiya (2), Fransa (14), Almanya (14),Guatemala (3), İrlanda (1), İsrail (7), İtalya (9), Japonya (4), Hollanda (3),Yeni Zelanda (9), Norveç (2), Panama (43), Peru (1), Polonya (1), Portekiz (1),Kore (3), İspanya (100), İsveç (2), İsviçre(1), Tayland (2) ve İngiltere (78).

İnfluenza A H1N1 virüsü domuz, kuş ve insan gripvirüslerinden bir parça alarak büyük bir değişime uğramış(shift) yapıdaolduğundan, bağışıklık sisteminin tanımadığı ve bu yüzden kıtalar arası salgın(pandemi) yapma potansiyeli olan bir virüstür. Dünya Sağlık örgütü mevcutdurumda alarm seviyesini 5 olarak kabul etmektedir.

Domuz gribi bulaşma yolu, klinik belirtileri,tedavisi mevsimsel grip ile aynıdır. H1N1 domuz gribinin mevsimsel gribe göredaha bulaşıcı olduğu görülmektedir Mevsimsel gripte sekonder atak hızı %5-15iken, domuz gribinde %22-33 tür. Meksika’da sağlıklı kişileri etkileyenhastalık, diğer ülkelerde kronik hastalığı olanlarda görülmektedir.

Virus öksürük ve aksırıkla çevreye yayılandamlacık denen parçacıkların solunum yolunda alınmasıyla veya damlacıklarınbulaştığı kapı kolu, masa, sandalye vb ile temas sonrası yıkanmamış ellerintemasıyla solunum yolu ve konjuktivadan bulaşmaktadır. Virus bulaştıktan 1-7gün (ortalama 3-4 gün) sonra hastalık belirtileri başlamaktadır.

Virus hastalık belirtileri başlamadan bir günöncesinden, belirtiler başladıktan 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıolmaktadır. Çocuklar ve bağışıklık yetmezliği olanlar virusu daha uzun sürebulaştırabilmektedir.

Hastalananlarda ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı,öksürük, halsizlik, bitkinlik, yaygın vücut ağrısı(myalji) ve ishal gibibelirtiler görülmektedir. Mevsimsel gripte olduğu gibi pnömoni komplikasyonolarak görülebilmektedir. Salgının başladığı Meksika’da ilk rakamlara göre ölümoranları yüksek gözükürken, son verilere göre laboratuarca doğrulanmış olgulararasında bile vaka ölüm oranı %1’den düşüktür. Bununla birlikte salgın devamederse virusun zamanla değişim geçirip daha ölümcül gribe neden olabileceğihatırda tutulmalıdır.

Ülkemizde Refik Saydam Hıfzısıhha MerkeziBaşkanlığı (Ankara) ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi MikrobiyolojiAnabilim Dalı Viroloji Bilim Dalı Laboratuvarında moleküler yöntemlerlelaboratuvar tanısı konmaktadır.

DSÖ önerileri çerçevesinde ülkemizde ve Dünya’dahastalığın yayılmasını önlemek için kişisel ve kurumsal önlemlerin alınmasıiçin büyük çaba gösterilmektedir. Sağlık Bakanlığı, üniversiteler vevaliliklerle çok yakın iş birliği içinde çalışmalarına devam etmektedir. İlkturist olgunun termal kamera ile ateşinin saptanması sonrası İstanbul’da İlSağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan kriz merkezi çalışmalarını aralıksızsürdürmektedir.

Kişilerin başta el yıkama olmak üzere kişiselhijyen kurallarına özen göstermeleri gerekmektedir.

Hastanelerde yatırılan hastaları izleyen sağlıkpersoneli evrensel koruma önlemleri ve solunum yolu önlemlerini (N95 maske vd)alarak kendilerini korumalıdır.

Hava yolu ve diğer ulaşım şirketleri gerekliönlemlere özenle uymalıdır.

Mevcut aşıların koruyucu olmadığı HIN1 virusunekarşı etkili aşı çalışmaları devam etmektedir.

Saptanan hastaların tedavisi ve temaslılarınkorunması için nöraminidaz inhibitörleri (oseltamivir ve zanamivir)kullanılması önerilmektedir.