Sosyal Pediatri Derneği Basın Açıklaması Yazdır
Sosyal Pediatri Derneği BasınAçıklaması - 03 Kasım 2009

ÇocukSağlığı Açısından Domuz Gribinden Korunma Yolları

Dünyada gribe yol açanH1N1 grubunda  yeni bir virus ortaya çıkmıştır. Bu virusun yol açtığıhastalık virus domuzlarda da görüldüğü için domuz gribi olarak tanımlanmıştır.Etkenin yeni bir virus olması, insanlarda hızla çoğalması ve insandan insanakolay bulaşması  nedeni ile tüm dünyada olduğu gibi  ülkemizde dedomuz  gribi olgularının sayısı artmaktadır. 

 

Dünya Sağlık Örgütüetkenin salgınlara yol açacağını bu nedenle gerekli önlemlerin alınmasınıönermektedir. Bulaşıcı hastalıklarda salgınların nasıl bir seyir göstereceğiher zaman öngörülememektedir.  Ancak dünyada şu ana kadar görülen olgulardeğerlendirildiğinde yeni virusun yol açtığı  hastalığın seyri her yılgörülen gribe göre daha hafif olmaktadır.  Hastalığın kuluçka süresi 3-4gündür. Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir. Mikrobu alanların %50’sinde  hiçbir bulgu gelişmemektedir. Hastalananların büyük bir kısmındabulgular hafif seyretmektedir. Hastalık 2-3 günde kendiliğinden, hiçbir ilacagerek kalmadan  düzelmektedir. Gebelerde, süreğen hastalığı (şekerhastalığı, kalp hastalığı vb.) olanlarda hastalık ağırseyredebilmektedir. 

Domuz gribinin temel bulgularışunlardır:

Yüksekateş , ya da

Ateş≥38.°C veaşağıdakilerden en az  ikisi

Aşırıyorgunluk, başağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, nefes darlığı ya daöksürük, kas ağrısı, kusma, karın ağrısı

Domuz gribinden  korunmak için:

Annesütü ile beslenen bebeklerde ve çocuklarda emzirmeye devam edilmelidir. Anne sütü ilebeslenen bebeklerde bulaşıcı solunum yolu hastalıkları daha az görülmekte;görülse bile daha hafif seyretmektedir. Bebekler doğumdan itibaren ilk altı ayyalnız anne sütü ile beslenmeli ve emzirmeye en az iki yaşına kadar devamedilmelidir. Bilimsel araştırma sonuçlarına göre hiçbir mama anne sütü kadarhastalıklara karşı koruyucu etkiye sahip değildir. Anne sütünün koruyucu etkisiçocuk anne sütünü almaya devam ettiği 1-2 yaş arasında da devam etmektedir. Gripbenzeri bulguları olan annelerin bebeklerini emzirmeleri sakıncalı değildir,bebeklerini korumaları için emzirmeleri özellikle önemlidir.

Eltemizliğine önem verilmelidir, Milli Eğitim Bakanlığı okullarda el yıkamakoşullarını iyileştirmelidir: Domuz gribinin bulaşmasında hasta kişininsalgıları ile karşılaşmak önemli rol oynamaktadır. Hapşırırken ya da öksürürkenele gelen salgıların bulaştığı çeşitli nesneler  yolu ile virus başkakişilere geçebilmektedir. Bu nedenle ellerin sık yıkanması bu etkenlerin ellerdenvücuda girmesini engellemektedir. El temizliği akan su altında sabunkullanılarak yapılmalıdır. Ayrıca hapşırırken ya da öksürürken ağız dirsek içyüzü ile kapatılmalıdır.

Burunve boğaz temizliğine özen gösterilmelidir: Gribe yolaçan virus baştaburun ve boğaz olmak üzere solunum yollarına yerleşmekte ve oradan çeşitliorganlara yayılarak hastalık yapmaktadır. Bu nedenle ellerin sürekli yüzedeğdirilmesinden kaçınılmalı, burun ve ağızın günde en az bir kere ılık su ileiyice temizlenmesine dikkat edilmelidir. Grip ağız ve boğaz salgıları ilebulaştığından, bunu taşıyan bazı kişilerde hiçbir bulguya yolaçamayabildiğindensalgın süresince özellikle riskli kişiler ve çocuklar açısından öpüşme vetokalaşma en aza indirilmelidir.  

Ateşi olan çocuklar okula gönderilmemeli veşikayetleri düzelene kadar evde dinlenmelidirler:  İlk veorta öğretimde Seviye Belirleme Sınavı gibi aşırı  yoğun hedefler içindebir eğitim   sürüdürülmektedir. Bu nedenle aileler derslerden gerikalmamaları için  ateş düşürücüler ile çocuklarını okulagöndermektedirler.  Bu durum da domuz gribinin yayılmasınıkolaylaştırmaktadır. Oysa ateşli çocuğun evde dinlenmesi hem kendi hem de okularkadaşlarının sağlığı açısından önemlidir.

Kapalı ortamlar  sık havalandırılmalı,tozlardan arındırılmalı ve kalabalık kapalı ortamlara çocuklar sokulmamalıdır: Gribinkış aylarında hastalığa yol açmasının en önemli nedeni soğuk havalardainsanların kapalı ortamlarda uzun süre zaman geçirmeleridir. Bu ortamlardaöksüren ya da hapşıran kişilerin salgılarından gelişen damlacıklarda mikrophavada asılı kalmakta, tozlar bu durumu daha da kolaylaştırmakta ve mikropkolayca sağlıklı kişilere bulaşmaktadır. Bu nedenle kapalı ortamların saat başıhavalandırılması önemlidir. Okullarda her ders arasında sınıfınhavalandırılması ve çocukların dışarı çıkartılarak hava almalarının sağlanmasıönemlidir. Çocuklarin yanında ve ev gibi kapalı ortamlarda sigara içilmemesinedikkat edilmelidir. Ayrıca çocukların  alışveriş merkezigibi   kalabalık kapalı ortamlarda bulunmalarından kaçınılmalıdır.

Hergüntaze meyve ya da sebze yenmelidir. Düzenli ve bol (günde 5-9 porsiyon) meyve ya dasebze  tüketiminin hastalıklardan koruyucu etkisi vardır. Bilimselaraştırmalar her gün düzenli meyve ya da sebze  yiyen kişilerin solunumyolu hastalıklarına daha az yakalandıklarını göstermektedir.

Uykudüzenine dikkat edilmelidir. Sürekli günde sekiz saatin altında uyumak, düzensizsaatlerde uykuya yatmak vücudun hastalıklara karşı direncini azaltmaktadır.Düzenli yaşam ve yeterli uyku hastalıklara karşı korunmada önemli roloynamaktadır. Çocukların geceyarısına kadar ayakta kalmaları yeterli uykuyualmalarını engellediği için gribe yakalanmalarını kolaylaştıracaktır.

Çocuklardaaşı uygulamalarına özen gösterilmelidir.  Grip vücut direnciniazaltığı için gribin ardından  diğer bulaşıcı hastalıklara yakalanma tehlikesiartmaktadır. Aşı ile korunulabilir hastalıklara karşı aşılı olmak bu açıdanönemlidir.  Ayrıca domuz gribine karşı da aşı geliştirilmiştir. Ülkemizdecanlı virus içermeyen bir aşı önümüzdeki aylarda Sağlık Bakanlığı tarafındanuygulanmaya başlanacaktır. Aşı birçok ülkede özellikle risk gruplarına (alttayatan süregen hastalığı olanlar, gebeler) uygulanmaktadır. Aşının etkinliğihenüz kesin bilinmemekle beraber yararlı olabileceğini gösteren yayınlarbulunmaktadır. 

Domuz gribi konusunda çelişkilive abartılı haberlerin basında sürekli yeralması toplumda aşırı endişeyeyolaçmaktadır. Ayrıca domuz gribi aşısı konusunda çeşitli tartışmalaryapılırken gripten korunmak için dikkat edilmesi gerekenler gözardıedilmektedir. Oysa grip olgularının giderek artacağı bu aşamada yukarıdabelirtilen noktalar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi   baştaçocuk sağlığı olmak üzere toplum sağlığı açısından  çok önemlidir.