Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Basın Açıklaması Yazdır
Geçen hafta Türk KlinikMikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği, Ankara veİstanbul’da Pandemik H1N1 Gribi konusunda toplantılar düzenledi. Butoplantılarda konuyla ilgili sunumlar yapıldı, toplantılara katılanmeslektaşlarımızın görüşleri alındı. Elde edilen bilgilerin özetini sunuyoruz.  

Salgının boyutları
Pandemik influenza H1N1 salgını bu yıl Nisan ayınınsonlarında başladı ve 6 ay içinde 400 000’e yakın olgu ve 4500 ölüm saptandı.Türkiye’de saptanan olgu sayısı 480’dir. Dünya Sağlık Örgütü, bu hızlı yayılmanedeniyle, pandemi düzeyini 6’çıkardı. Kuş gribi salgınında pandemi düzeyi 4’tekalmıştı. Pandeminin 6 olması, artık her ülkede salgının başlayabileceğianlamına gelmektedir. Olguların dışarıdan geleceğini düşünmek yanıltıcıolacaktır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Pandemik İnfluenza H1N1 salgını son 50 yılınen önemli salgınıdır.

Hastalığın seyri
Salgının yaygın olması, ölüm oranının yüksek olduğuanlamına gelmez. Ölüm oranı % 1.2 kadardır. Özellikle gebeler ve aşırı kiloluolanlarda ölüm oranının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Ölümler, kronikhastalığı olanlarda daha yüksektir. Belirtileri mevsimsel gribe benzer, ateş,öksürük, boğaz ağrısı, yaygın vücut ağrıları, başağrısı, titreme ve yorgunlukön plandadır. Bazı kişilerde ishal ve kusma görülür. Zatürreye bağlı ciddihastalıklar ve ölümler olabilir.

Bulaşma özellikleri
Pandemik İnfluenza H1N1 infeksiyonu, 1-3 günlükkuluçka süresinden sonra başlamakta ve hastalık 3-7 gün sürmektedir. İnsandaninsana hapşırma ve öksürme ile saçılan damlacıklar yoluyla yayılır. Ayrıca elteması da önemlidir. Hasta olan kişiler belirtiler görülmeden bir gün önce vehastalık boyunca infeksiyonu yayabilirler.

Tanı
İnfeksiyonun tanısı moleküler teknik (PZR) ilekonulmaktadır. Bu test bu konuda özelleşmiş merkez laboratuvarlar tarafındanyapılmaktadır. Her olguda laboratuvar tanısının konulması da gerekmez.Özellikle infeksiyonun yayılmasının önlenmesi için testlerin yapılmasıönemlidir. Grip tanısında kullanılan diğer hızlı testlerin H1N1 gribi içinduyarlılık ve özgüllükleri düşüktür ve hastalığın tanısında yeri yoktur.

Tedavi
Tedavide klasik gripte olduğu gibi oseltamivir veyazanamivir kullanılır. Bu ilaçlar belirtiler görüldükten sonra ilk 2 gündekullanılmalıdır. Ilaçlar doktor kontrolünde kullanılmalı, grip için riskgruplarına tedavi uygulanmalıdır. Ayrıca belirtilere yönelik ilaçlardan dayararlanılabilir. Ağrı kesici olarak aspirin kullanılmamalı, parasetamol tercihedilmelidir. Korunma amaçlı olarak, örneğin yurt dışına giderken ilaç alınmasıönerilmez.

Aşı
Mevsimsel influenza aşısına ek olarak influenza H1N1aşıları uygulanacaktır. İnfluenza H1N1 aşısı gereken riskli gruplar;

1. Altı aydan 24 yaşakadar olanlar
2. Altı aydan küçük bebeklere bakanlar
3. Gebeler (Gebeliğin her döneminde)
4. 24-65 yaş arasında kronik hastalığı olanlar
5. Sağlık çalışanları

Aşının, yapıldığı günortaya çıkan hafif belirtiler (ateş, aşı yerinde şişlik ve kızarıklık,koltukaltı lenf düğümlerinin şişmesi) dışında ciddi yan etkisi yoktur. İlerideortaya çıkacak yan etkiler ise bugünden bilinmemektedir. Aşılar, eczanelerdesatılmayacak, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacaktır.

Aşı mevsimsel gripaşısının üretildiği yöntemle üretilmektedir. Uzun süredir deneyimin olduğu biraşı olduğundan yan etkilerinin benzer olacağı düşünülmektedir. Aşıda koruyucuolarak timerosal yer almaktadır. Bazı firmalar aşının koruyucu –antikor-yanıtını artırmak üzere aşıya katkı maddesi (adjuvan) eklemektedir. Bu madde deyine uzun süredir aşı üretiminde kullanımda olan bir maddedir.

Aşı, mevsimsel gripaşısı ile birlikte ya da daha sonra uygulanabilir.

Kişisel Korunma
En etkin önlem ellerin yıkanmasıdır. Genel sağlıkönlemlerine dikkat etmek gerekir, uykusuz kalınmamalı, fiziksel aktivitesağlanmalı, günlük stres kontrol edilmeli, bol sıvı ve besleyici gıdalaralınmalıdır. Hasta kişilerle yakın temastan kaçınmalıdır. Cansız yüzeylerinçamaşır suyuyla silinmesi yeterlidir.

Başkalarınabulaştırmamak için ne yapmalı?
· Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burunkapatılmalıdır. Kullanılan mendiller hemen çöpe atılmalıdır.
· Eller sabunlu suyla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşılamazsa alkollütemizleyiciler kullanılmalıdır. El hijyenine uyulması en önemli kontrolönlemlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.
· Eller ağız ve buruna götürülmemelidir, virus bu yolla yayılabilir.
· Hastalardan uzak durulmalıdır.
· Hastalanınca vakit geçirmeden doktora başvurulmalıdır.
· Hastalanınca okula ve işe gidilmemesi önerilir. 

Bu süreçte öncelikleyapılması gerekenler;
1. Salgına yönelik çalışmalar ve hesaplamalar saydambir şekilde sunulmalıdır. Sunulan hesapların referansları ortaya konulmalıdır.
2. Aşı hakkında detaylı ve dogru bilgilendirme yapılmalıdır
3. Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki el yıkama koşullarının iyileştirilmesinihedeflemelidir.