Sunular
1 Risk İletişimi ve Program Geliştirme - Dr. Çağrı Kalaça
2 Domuz Gribi Salgını - Doç. Dr. Muzaffer Eskiocak
3 Domuz Gribi - Doç. Dr. Muzaffer Eskiocak
4 Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları - Doç. Dr. Önder Ergönül
5 Domuz Gribinden Korunma - Prof. Dr. Gülbin Gökçay
 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZGRİBİ) BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53
e-posta: ttb@ttb.org.tr