PandemİK Basın Açıklamaları
1 Pandemi ile ilgili gerçekler ve süreç yönetimi
2 Bilgi Kirliliği - 14/01/2010
3 2010'a Doğru Ne Durumdayız? - 22/12/2009
4 Güvensizlik Salgını ve Salgın İlanı - 9/12/2009
5 CiddiyetleYönetilmesi Gereken Bir Bulaşıcı Hastalık Salgınıyla Karşı Karşıyayız... - 13/11/2009
 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZGRİBİ) BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53
e-posta: ttb@ttb.org.tr