Bilgi Kirliliği - 14/01/2010 PDF Yazdır e-Posta

TTB PandemİK BASIN AÇIKLAMASI

14/01/2010, İstanbul
BİLGİ KİRLİLİĞİ

TTB Pandemik İnfluenza A H1N1v Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu 13 Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da toplandı ve Pandemik İnfluenza H1N1 hakkında son günlerde medyada yer alan iddiaları değerlendirdi.

BİR ÖRNEK: NEYİN SKANDALI

Bu iddialardan biri, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Sağlık Alt Komisyonu Başkanı Dr.Wolfgang Wodarg tarafından ileri sürüldü.

Önce konuyla ilgili bir kaç bilgiyi gözden geçirelim:
 • Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, resmi yönetsel görevi olmayan ve üye ülke siyasetçilerinden oluşan bir kuruldur. 
 • Dr.Wodarg, bir süredir kişisel web sayfasında grip aşısına karşı görüşlerini dile getiren ve son olarak da 2009 pandemisinin sahte olduğunu iddia eden bir siyasetçidir.
 • Dr.Wodarg’ın bu görüşleri uzunca bir süredir kişisel web sayfasında yer almasına karşın, özellikle Türkiye’de son günlerde gündeme gelmiştir.
 • Dr. Wodarg’ın görüşleri bilimsel bir heyetin ya da uzman bilim adamlarının görüşlerini yansıtmamaktadır; ve hemen her ülkede dile getirilen az sayıda siyasetçi söyleminin bir örneğidir. Bu görüşlerin bilimsel kanıtı ve geçerliliği yoktur.
BAŞKA BİR ÖRNEK: YANLIŞ YORUM YANLIŞ SONUÇ

Son günlerde basında yer alan bir başka açıklama Harvard Halk Sağlığı Okulu araştırmacılarının yayınlarının yanlış yorumlarına dayanamaktadır.

Bu konuya da yakından bakalım:
 • Harvard’lı araştırmacılar, Pandeminin ilk aylarındaki verilerden elde ettikleri sonuçlara dayanarak öldürücülük oranının beklenenden düşük olduğunu bildirdiler.
 • Bu ifadeler başından beri uluslar arası uzmanların ve kurulumuzun belirttiği görüşlerle uyumludur.
 • Bir kez daha vurgulayalım: Pandemik İnfluenza A H1N1v’de öldürücülük oranı mevsimsel griple aynı ya da daha düşük olsa bile, hastalık daha yaygın görüldüğünden ölen insan sayısı daha yüksektir.
 • Beklenmedik ölümlerin engellenmesi için Harvard’lı araştırmacılar risk grubundaki kişilerin aşılanması gerektiğini vurgulamışlardır.
 • Ülkemizde bildirilen ölüm sayısı 24 Aralık 2009 itibariyle 507’dir. Ölenlerin çoğu genç ve beklenmedik ölümlerdir, ne yazık ki başka hastalığı olmayan 27 gebe bu nedenle hayatını kaybetmiştir.
PANDEMİ GERÇEKTİR!
Sonuç olarak:
 • Bu salgın iddia edildiği gibi “sahte” değil, küresel düzeyde gerçek bir pandemidir.
 • Salgının öldürücülük oranı, Kuş Gribi örneğinde olduğu gibi % 50 değil, çok daha düşük olarak hesaplanmaktadır ve bu sevindirici bir gelişmedir.
 • Lütfen pandemi hazırlık sürecinde önlemlerin kötü senaryolara göre kurgulandığını akılda tutalım. Şu anki veriler, şimdilik iyi senaryonun gerçekleştiğini göstermektedir.
 • Ancak dikkat! Gelebilecek yeni salgınlarda kötü senaryoları gözeterek hazırlık yapmak yine kaçınılmaz olacaktır.
SORUN NEREDE?
 • Sağlığın yoğun biçimde ticari faaliyete dönüştürüldüğü bu neoliberal çağda, Pandemi’nin ilaç, aşı, dezenfektan vb “malların” ticareti üzerinden paraya çevrilmek istenmesi kimse için şaşırtıcı olmamalıdır.
 • Sağlığın birey ve kamu yararlarının gözetilemeyeceği biçimde ticarileştirilmesi gayretlerine karşı TTB uzun süredir itirazlarını yükseltmekte; konuyu başta sağlık olmak üzere, tüm ülke kamuoyununun gündemine taşımak için çaba harcamaktadır. Örneğin TTB ülkemizin aşı üretmesini, halkımızın sağlığa eşitsizlikleri aşarak erişebilmesini ve doğru bilgilendirilme hakkını savunmaktadır. Pandemi İzleme Kurulu aracılığıyla bilgi ve salgın yönetimine ilişkin bilimsel gerçekleri paylaşmayı da bu kapsamda değerlendiriyoruz ve sürdüreceğiz.
 • Bu temel gerçekleri unutmadan, sağlıkla ilgili konularda her türlü uygunsuzluk ve suistimale karşı toplumsal düzeyde uyanık ve duyarlı olmamız gerekiyor. Bu nedenle her tür iddiaya dikkatle yaklaşmalı ve eğer gerçekse sorumluluğu olanların hesap vermelerini sağlamalıyız. Ancak bu noktada aynı duyarlığı haksız karalamalar, bilgi kirliliği ve bilimsel dayanaktan yoksun yorum ve iddialar için de göstermeliyiz.
SAĞLIKLI BİLGİ İÇİN EL ELE!

Daha önce vurguladığımız bir noktayı, bu noktada bir kez daha dikkatinize sunmak istiyoruz:

Türk Tabipleri Birliği oluşan bilgi kirliliğinden ve güven eksikliğinden derin endişe duymaktadır.

Bu konuda halkın doğru bilgilendirilmesi konusunda siz basın yayın organlarının temsilcilerinden destek işbirliği talebimizi bir kez daha ve en kuvvetli ifadelerle iletiyoruz. Kurul üyelerimiz sağlıklı bilgiye ihtiyaç duyduğunuz tüm zamanlarda destek olmaya hazırdır.

Sansasyon ve yanlış yönlendirme çabası olduğundan tereddüt ettiğiniz her durumda lütfen bizden bilgi ve destek isteyin.

BAKANLIĞA ÇAĞRIMIZI GÜNCELLİYORUZ

Sağlık Bakanlığı’na salgın yönetimi temel ilkelerine özen gösterme, şeffaflık, bilgi paylaşımı ve işbirliği için yaptığımız önceki çağrılarımızı yineliyor, gecikmeden yanıt vermeye davet ediyoruz.


 
TTB–PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZ GRİBİ) BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU ÜYELERİ VE GÖREVLERİ
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

A.Ü. Ankara Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı-TTB-PandemİK Başkanı

Uzm. Dr. Ali Özyurt
Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği - TTB-PandemİK Sekreteri

Prof. Dr. Haluk Eraksoy
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Selma Karabey
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Doç. Dr. Önder Ergönül
M.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve K.Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Hande Harmancı-Gözlemci Üye

Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi Küresel Grip Programı Pandemi Hazırlık Koordinatörü

Prof. Dr. Murat Akova

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

Prof. Dr. Gülbin Gökçay
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Doç. Dr. Muzaffer Eskiocak
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Gülden Yılmaz
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Selim Badur
İ.Ü.  İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Pınar Ay
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Ali Ergur

Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Uzm. Dr. Çağrı Kalaça
Sağlık İletişimi

Dr. Akif Akalın
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD
Dr. Ali Demircan
İstanbul Tabip Odası, Pratisyen Hekim Komisyonu Üyesi
 
 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZGRİBİ) BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53
e-posta: ttb@ttb.org.tr