Dünya Sağlık Örgütü Salgın İletişim Rehberi PDF Yazdır e-Posta
Çeviri:Doç. Dr. Pınar Ay

SALGINLARKAÇINILMAZ VE ANİ GELİŞİR

Salgınlar kaçınılmaz vegenellikle önceden tahmin edilemeyen olaylardır. Salgının etrafını kuşatançevre, tüm halk sağlığı içinde benzersizdir. Salgında sıklıkla belirsizlik,kargaşa ve aciliyet hissi belirgindir. Genellikle basın yoluylagerçekleştirilen iletişim, salgın ortamının diğer bir özelliğidir. Ne yazık ki pekçok iletişim başarısızlığı, salgın kontrolünü geciktirmiş ve toplumun güvenini,uyumunu baltalamış, ekonomik, sosyal ve politik telaşın uzamasına nedenolmuştur.

 

İLETİŞİMCİLER,POLİTİKA YAPICILAR,TEKNİK PERSONEL:GÜVEN ÜÇGENİ

İletişimciler vepolitika yapıcılar arasında içten güven oluşturulması kritiktir. Güvenin ayrıcailetişimciler ve yapmaları gereken diğer işlerden kendilerini alıkoymasınedeniyle toplumla iletişimi bir ihtiyaç olarak hissetmeyen teknik salgın yanıtpersoneli arasında oluşturulması esastır. İletişimciler, teknik personel vepolitika yapıcılara arasındaki bu iç ilişki bazen “güven üçgeni” olarak daanılır.

Güven üçgeninin henüz ihtiyaç oluşmadan önce teminiönemlidir. Bu zordur çünkü muhtemelen farklı bakanlıklar tarafından temsiledilen tarafların, uzlaşma oluşturmayı gerektirecek çıkar çatışmaları olabilir.

ŞEFFAFLIKTOPLUMDA GÜVENİ ARTIRIR PANİĞİ AZALTIR

Toplumla iletişimde güven her iki yönde de kritiktir.Kanıtlar, toplumun paniğinin bireyler açık yüreklilikle bilgilendirildiğinde dahanadir olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak salgın yöneticilerinin, toplumun eksikve bazen kendilerini telaşlandıran bilgiye tahammül etme becerisine olan güvendüzeyi, iletişimle ilgili karar vermeyi ve iletişiminin etkinliğini etkilemektedir.

SORUMLULUK VE KATILIMCILIK GÜVENİN AYRILMAZPARÇALARIDIR

Sorumluluk,katılım ve şeffaflık mekanizmaları güvenin oluşturulması ve sürdürülmesiaçısından önemlidir, bunlar ayrıca güvenin düşük olduğu durumlarda güvenin tekrardanyavaş bir biçimde inşası için özellikle önemlidir.

Şeffaflık, salgın yöneticileri ve toplum arasındaki ilişkiyitanımlar. Toplumun salgın kontrolü ile ilgili olarak bilgi toplama, riskdeğerlendirme ve karar verme işlemlerini “izlemesini” sağlar.

Artan sayıda kanıtlar, yönetimler şeffaf olduğunda ve geçmişteetkin salgın yönetimini ortaya koyduklarında, salgının ekonomik sonuçlarının daha çabuk iyileştiğini göstermektedir.  

TOPLUMUNNE DÜŞÜNDÜĞÜ BİLİNMEDEN GÜVEN TESİS EDİLEMEZ

Toplumun ne düşündüğünübilmeden, uzmanlar ile toplum arasındaki köprü oluşturacak başarılı mesajlartasarlamak neredeyse imkansızdır.  Riskiletişimcileri, kriz iletişiminin bir diyalog olduğunu öğretmektedirler.

Toplumun özgün risklerle ilgili inanç, görüş ve bilgilerinianlamak iletişimcinin görevidir. Bu görev bazen “iletişim sürveyansı” olarak daadlandırılır.

TOPLUMUNBİLGİLENME HAKKI VARDIR

Toplumun kendi sağlığıile ailesinin sağlığını etkileyecek bilgiye sahip olma hakkı vardır. Toplumun kimolduğunu ve ne düşündüğünü öğrenmek, başarılı bir salgın iletişimi içinkritiktir. Kişisel koruyucu önlemler, kişilerin kendi sağlıkları ile ilgilisorumluluk almalarını desteklediği için özellikle faydalıdır.

RİSKİLETİŞİMİ KAVRAMI BENİMSENMEDEN SALGIN KONTROLÜ GÜÇTÜR

Halk sağlığı çalışanlarının karar ve uygulamalarının,toplumun risk algısı ve güveni üzerine, iletişimden çok daha fazla etkisivardır. Salgın kontrol yöneticilerinin, sadece söylediklerinin değil yaptıklarıher uygulamanın risk iletişimi üzerine etkisi vardır.

ETKİNSALGIN İLETİŞİYLE ANCAK SALGIN KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Halk sağlığının ana hedefi, olabildiğince az sosyal aksamayayol açarak salgını mümkün olduğunca hızlı kontrol altına almaktır. Etkin salgıniletişimi, bu hedefe ulaşmadaki araçlardan biridir.

 
 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZGRİBİ) BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53
e-posta: [email protected]