TTB ve TPD Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Anketi

Bu anket Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından COVİD 19 salgın döneminde sağlık çalışanlarının ruh sağlıklarını etkileyebilecek koşulları ve yaşadıkları ruhsal zorlukları belirlemek üzere hazırlanmıştır. Yaklaşık 10 dakikanızı alacak anketteki sorular kim olduğunuzla ilgili beyanda bulunmadan salgın dönemindeki deneyiminizle ilgili bilgi toplamaya yönelik hazırlanmıştır. Ankete katılarak sorunların belirlenmesine, önlem ve çözüme yönelik adımlar atılmasına katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.

Bu ankette 32 soru vardır.

Anket soruları

* Yaşınız

Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

* Cinsiyetiniz

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Medeni haliniz nedir?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Kiminle yaşıyorsunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Mesleğiniz

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Görev yaptığınız kurum

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Pandemi öncesi görev yeriniz (Pandemi öncesi son bir ay içinde çalıştığınız uygun olan tüm seçenekleri işaretleyiniz)

Uyanların tümünü seçin

COVİD 19 salgını sonrası olağan görev yeriniz dışında bir yerde görevlendirildiniz mi?

Görev yaptığınız il

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

COVİD 19 hastalığı ile temas durumunuz (uygun olan tüm seçenekleri işaretleyiniz)

Uyanların tümünü seçin

Haftalık ortalama çalışma süreniz

Bu alanlara yalnız rakam yazılabilir.

Son bir ay içinde çalışma şekliniz

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

COVID 19 ile ilgili bir birimde çalıştığınızda görev süreniz

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

COVID 19 sebebiyle yaşadığınız yeri değiştirdiyseniz sebebi nedir?

Uyanların tümünü seçin

Yaşadığınız yerde sağlık çalışanı olmanız sebebiyle ortak kullanım alanlarını (merdiven trabzanları, asansör, garaj, apartman boşluğu,vs) paylaşmak konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz?

Aşağıda bu dönemde sıklıkla yaşanabilecek bazı durum ve sıkıntılar sıralanmıştır. Lütfen size uygun olanları işaretleyiniz.

Uyanların tümünü seçin

Salgın sürecinde aşağıda sıralanan ruhsal sorunlardan yeni gelişen ya da şiddetlenenleri işaretleyiniz

Uyanların tümünü seçin

Salgın sürecinde önceki soruda varlığını belirttiğiniz ruhsal sorunlardan kendi başınıza üstesinden gelmekte güçlük yaşadıklarınız oldu mu?

Salgın sürecinde kendiniz üstesinden gelmekte zorlandığınız ruhsal sorunları başkalarıyla paylaşabildiniz mi?

Uyanların tümünü seçin

Salgın sürecinde yaşadığınız ruhsal zorluğu genel olarak göz önünde bulundurup 1=en düşük, 5= en yüksek olacak şekilde 1-5 puan arasında değerlendiriniz

Salgın sürecinde başlanan herhangi bir psikiyatrik tedavi almakta mısınız?

Bedensel bir hastalığınız var mı?

Salgın süreci bedensel hastalığınızla ilgili takip ve tedavinizi aksattı mı?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Salgın öncesinde tanısı konulmuş psikiyatrik bir hastalığınız var mı?

Salgın süreci psikiyatrik hastalığınızla ilgili takip ve tedavinizi aksattı mı?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Daha önce fiziksel veya cinsel şiddete uğrama, doğal afetler ya da insan kaynaklı afetlerde bulunma veya bunlardan herhangi birine tanıklık etme gibi travmatik bir deneyiminiz oldu mu?

Salgın sürecinde iş yaşamınızda ruhsal açıdan ne ölçüde desteklendiğinizi düşünüyorsunuz? 1=en düşük, 5= en yüksek olacak şekilde değerlendiriniz

Türkiye Psikiyatri Derneği Sağlık Çalışanlarına Ruhsal Destek Hattı’ndan (08505326676) haberiniz oldu mu?

Bu ankette sorulmadığını, eksik bırakıldığını, ruh sağlığınız açısından önemi olduğunu düşündüğünüz bir konu varsa lütfen belirtin