TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İNFODEMİ MÜCADELESİ ve YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASINDA TUZAKLAR

21. YÜZYIL DİNAMİKLERİYLE İNFODEMİ

ÇEVRİMİÇİ SEMPOZYUMU

 

13-14 MAYIS 2022

Form

Mesleğiniz

Çalıştığınız İl

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Sempozyumla ilgili nereden haber aldığınız?

Uyanların tümünü seçin

Sempozyuma katılma konusundaki düşünceniz

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

* Çalışma grubumuzun çalışmaları ile ilgili bilgilenmek isteyip istemediğiniz

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin