Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Çalışma Koşulları ve Mesleki Sorunlarını Değerlendirme Anketi (2022)

Değerli Meslektaşımız;

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın; uygun olmayan çalışma koşulları, uzun süre çalışma, nitelikli ücret gaspı, ciro baskısı, güvencesiz çalışma, sendikasızlık, mesleki tükenmişlik ve yetersiz mesleki eğitim gibi birçok sorun ile karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz.
 

Bu anket çalışması; özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumları, mesleki memnuniyetleri gibi mesleksel özelliklerinin saptanması amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler, toplu olarak değerlendirilecek ve araştırma amacı dışında kullanılmayacaktır. 
 

Soru formundaki bilgilerin, tarafınızdan eksiksiz olarak doldurulması, elde edilen sonuçların güvenilirliği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Değerli zamanınızı ayırıp, çalışmaya gösterdiğiniz ilgi ve yaptığınız katkıdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
 

Özel sektör alanında yaşamakta olduğumuz sorunları hep birlikte değiştirecek irademiz ve gücümüz var. Emek bizim, söz bizim!
 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Bu ankette 49 soru vardır.

Sorular

* Yaş

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

* Cinsiyet

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

* Kaç yıllık hekimsiniz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Uzmanlık durumunuz

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Akademik bir dereceniz var mı?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Kaç yıldır özel sektörde çalışıyorsunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Çalıştığınız kurum nedir?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Şu anda çalıştığınız kurumdaki toplam çalışma süreniz nedir?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Sigorta ya da sosyal güvenceniz nedir?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Eğer 4A’lı iseniz sosyal güvenlik sigorta priminiz elde ettiğiniz gerçek gelir üzerinden mi yatırılıyor?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Haftalık ortalama çalışma süreniz toplam kaç saattir?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Özel sektörde ilk çalışmaya başladığınız zamandan bugüne kadar ki geçen zaman içerisinde çalışma sürenizdeki değişim nasıl seyretti ?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Fazla çalışma karşılığında ücret alıyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Çalıştığınız kurumdaki aylık kazancınız yaşamınız açısından sizce yeterli mi?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Çalıştığınız kurumdaki hekimliğinizin yanı sıra yaptığınız başka bir ek işiniz var mı?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Özel sektörde ilk çalışmaya başladığınız zamandan bugüne kadar ki geçen süre içerisinde yerli parayla düşünüldüğünde gelirinizdeki değişim nasıl seyretti?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Kurumunuzda Ulusal Bayram ve Resmi tatillerde çalışıyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Özelde çalışmaya başladığınızdan bugüne kadarki süre ele alındığında; resmi tatillerdeki çalışma oranınız nasıl değişti?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Özelde çalışmaya başladığınızdan bugüne kadarki süre ele alındığında; izin durumunuz nasıl değişti?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Son iki yılda toplam kullandığınız yıllık izin süresi hangisidir?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Özelde çalışmaya başladığınızdan bugüne kadarki süre ele alındığında; bilimsel toplantı veya kongrelere katılım durumunuz nasıl değişti ?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Şu andaki çalışma koşullarınızdan memnun musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Günlük çalışma süreniz içinde düzenli öğle tatili ve dinlenme arası var mı?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Nedeni ne olursa olsun (Yönetimden ya da Geçim kaygısı) ciro baskısı yaşıyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Hastane yönetiminden baskı/mobbing benzeri uygulamalarla karşı kaşıya kalıyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Ücret ve hak edişlerinizle ilgili ödemelerde sorun yaşıyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Çalışmakta olduğunuz kurumdan alacaklı iseniz içerde kaç maaş alacaklarınız var?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Çalışmakta olduğunuz kurumdaki hak edişlerinizi kontrol edebiliyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

İş güvencesi kaygısı taşıyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Ruh sağlığınızın tedavi gerektirecek düzeyde kötü durumda olduğunu düşünüyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Taşeron statüsünde yada eski Bağkurlu (4B) statüsünde çalıştığınız için emekli olmaktan kaygı duyuyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

İmkanınız olsa yurt dışında çalışmak ister miydiniz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

COVID-19 geçirdiniz mi?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Çalıştığınız kurumda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yönetmelikleri gereği gibi uygulanıyor mu?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Çalışma odanızda pencere/havalandırma var mı?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Birlikte çalıştığınız sağlık çalışanlarının ve tıbbi imkanlarınızın donanımlı ve yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Sizce bölgenizde/veya ülkede özelde çalışan bir hekimin hak ettiği ücreti alamamasındaki en büyük iki engel nedir?

Lütfen en çok 2 yanıt seçin

Sağlıkta dönüşüm programı gelir, iş güvencesi ve verdiğiniz emek açısından sizi nasıl etkiledi?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Sizce mevcut koşullarda özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin grev yapma hakkı/imkanı var mıdır?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının sendikalı olmalarının faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Sizce sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin sendikalı olması, diğer sağlık çalışanlarının da sendikalı olmasına katkı sunar mı?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Sizce sağlı kurumlarında çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının sendikalı olmasını zorlaştıran faktörler nelerdir?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Tabip odasının özel sektörde çalışan hekimlere yeterli ilgiyi gösterdiğini düşünüyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Size göre özel sektörde çözülmesi öncelikle mücadele edilmesi /çözülmesi gereken ilk 3 sorun hangileridir?

Lütfen en çok 3 yanıt seçin

Varsa sorun olarak gördüğünüz başka konu yada özel sektör alanında yaşamakta olduğumuz sorunları ilişkin çözüm önerilerinizi yazınız.