Hekimlerin; Çalışma Koşulları, "Emek Bizim Söz Bizim" Eylem Süreci ve 14 Martta Açıklanan Vaatlerle İlgili Görüşleri

Değerli Meslektaşımız;

Bu çalışma; mevcut durumu gözden geçirmek ve 2021 Ekim ayından beri yürütülen Emek Bizim Söz Bizim eylem sürecinin nasıl devam edeceği, mücadelemizi nasıl büyütebileceğimize birlikte karar vermek adına görüşlerinizi öğrenebilmek amacıyla Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanmıştır. Anket sorularının cevaplandırılması ortalama 2 (iki) dakika sürmektedir.

Bu formu okuyup ankete devam etmeniz, araştırmaya katılmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. İletişim bilgileriniz talep edilmeyecek, kişisel bilgiler paylaşılmayacak ve veriler anonim olarak değerlendirilecektir.

Anket formunda kullanılan bilgiler üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Haklarımız için neler yapacağımıza birlikte karar verebilmemizin çok önemli olduğunu hatırlatır, katkı ve katılımınız için teşekkür ederiz.

Bu ankette 21 soru vardır.

* Yaşınız (sayı ile ifade ediniz; örn. 35)

Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

* Cinsiyetiniz

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Çalıştığınız Şehir

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Meslekteki Unvan

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Çalışma durumunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Çalıştığınız Yer

Uyanların tümünü seçin

Mesleki Üyelikler

Uyanların tümünü seçin

Mevcut koşullarda mesleğinizi severek yapıyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Tekrar şansınız olsa, hekimlik mesleğini yine seçer misiniz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Ay sonu geldiğinde genelde aylık gelirinizin ne kadarı elinizde kalıyor?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Daha önce hasta veya yakını tarafından sözel veya fiziksel şiddete uğradınız mı?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Eğer daha önce hasta veya yakını tarafından sözel veya fiziksel şiddete uğradıysanız; sonrasında hiç beyaz kod veya ilgili mercilere şikayet bildiriminde bulundunuz mu?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Çalışma ortamınızda sağlıkta şiddet ile alakalı kendinizi güvende hissediyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

14 Martta vaat edilen 5 düzenlemeden biri olan ve TBMM'ye getirilen sağlıkta şiddet ile ilgili düzenlemenin sağlıkta şiddeti yeterince azaltabileceğini düşünüyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Çalışma şartlarınızın yoğunluğu nedeniyle hastalarınızla veya işinizle yeterli ve uygun bir şekilde ilgilenemediğinizi düşünüyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

14 Martta Vaat Edilen 5 düzenlemeden biri olan ve TBMM'ye getirilen malpraktis düzenlemesinin etkili olacağını düşünüyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

14 Martta Cumhurbaşkanının açıkladığı beş vaatten geriye kalan üç vaatle (sabit ek ödeme, aile hekimliği temel ücreti, emekli aylıkları) ilgili etkili bir iyileştirmenin olacağını düşünüyor musunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Daha önceden işinizle ilgili herhangi bir neden için bir eyleme katıldınız mı?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Ekim 2021'den bu yana devam eden "Emek Bizim Söz Bizim" sürecindeki eylemlerin hangilerine Katıldınız?

Uyanların tümünü seçin

TTB ve sağlık emek-meslek örgütleri; çalışma koşullarımız, ücretlerimiz ve sağlıkta şiddet ile ilgili mayıs ayı için hangi eylem kararı alırsa katılırsınız?

Uyanların tümünü seçin

Belirtmek istedikleriniz?