Resim 5: Skrotumda su kaybına bağlı olarak oluşan parşömen plağı.